​Deze cursus biedt een introductie van niet-geïnstrumenteerde en geïnstrumenteerde klinische ganganalyse bij neurologische populaties aan, waarbij we specifiek patiënten onder de loep nemen die niet in altijd in acht worden genomen bij een standaard cursus ganganalyse (vb. cerebrovasculair accident of kinderen met genetische aandoeningen). De focus van deze cursus ligt op het aanleren van een systematiek om een patiënt op een correcte en efficiënte manier te observeren, al dan niet door gebruik te maken van 3D beelden. We informeren u ook graag over de technologische apparatuur waarmee ganganalyses afgenomen worden. 

Met deze cursus willen we een platform bieden om interactie te creëren tussen jonge onderzoekers onderling en met clinici. In tijden waarin er gestreefd wordt naar multidisciplinair en translationeel onderzoek, dienen we een netwerk te voorzien waarbij deze twee groepen kunnen interageren, discussiëren en van elkaar leren.

Wat kan je verwachten? Een hands-on cursus met veel casuïstiek en ondersteunend beeldmateriaal. Linken tussen geïnstrumenteerd bewegingsanalyse en de klinische praktijk. Bovendien worden cursisten educatief ondersteund via een online leerplatform.

Voor wie? Clinici die in aanraking komen met patiënten met gangproblemen en jonge onderzoekers. Deze cursus is in mindere mate geschikt voor personen die al enige tijd in een ganglabo werken met een sterke achtergrond van ganganalyse.