Opleiding: kinesitherapie bij vestibulaire aandoeningen

Opleiding kinesitherapie bij vestibulaire aandoeningen: Perifeer unilateraal vestibulair functieverlies - 22 september

Wat kan u verwachten?
Graag nodigen wij u uit voor een opleiding rond vestibulaire revalidatie. Vestibulaire revalidatie doet vaak aan BPPV denken, waarvoor onderzoek en repositie-maneuvers gekend zijn. Daarnaast vinden patiënten met een perifeer unilateraal vestibulair verlies (bijvoorbeeld na een neuritis vestibularis) steeds vaker de weg naar de kinesitherapeut. Daarom zal tijdens deze opleidingsdag de nadruk op perifeer vestibulair functieverlies en niet BPPV liggen. Bij deze patiëntengroep is een gericht onderzoek nodig om nadien een geïndividualiseerde en hulpvraaggerichte behandeling op te kunnen stellen. Dit kan enkele vragen oproepen:
Welke vragenlijsten en testen dien ik als therapeut te gebruiken? Welke oefeningen pas ik toe? Hoe kan ik oefeningen gradueel opbouwen? Wat met oefenfrequentie, oefenintensiteit? Wat kan de patiënt verwachten naar verder verloop van de klachten?

​Inschrijven

 
Tijdens de lesdag op 22 september, overlopen we deze vragen en worden antwoorden en oplossingen aangereikt.

Opleiding: kinesitherapie Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo (BPPV) - 23 september

Wat kan u verwachten?
Graag nodigen wij u uit voor een opleiding over de BPPV problematiek. BPPV is een vaak voorkomende oorzaak van duizeligheid en kan gediagnosticeerd en behandeld worden door het uitvoeren van specifieke testen en repositioneringsmaneuvers. Tijdens deze opleidingsdag worden testen en maneuvers overlopen waarbij onder andere aandacht gaat naar het correct interpreteren van de nystagmus om de betrokken zijde, kanaal en type BPPV te kunnen identificeren. Daarnaast komen de verschillende behandelingsopties aan bod die eveneens zullen ingeoefend worden.

Inschrijven