Inleiding

Building Information Modelling and Management is de nieuwe methodiek om infrastructuurprojecten in goede banen te leiden startend vanaf het ontwerpproces, tijdens de bouwfases en tot en met onderhoudsstrategieën. Het gebruik van de BIM-methodiek leidt tot tijd- en kostenbesparing, milieuwinsten en een hogere kwaliteit.

Net zoals alle andere aspecten tijdens het gehele bouwproces vraagt BIM om experten, goed opgeleide ontwerpers, technici, ingenieurs en vooral BIM-managers en/of BIM-coördinatoren met een breed zicht op het BIM-proces.

Om deze nieuwe technologie efficiënt en kwaliteitsvol in de markt te zetten heeft UAntwerpen (vakgroep Infrastructuurwerken) een nieuwe cursus ontwikkeld gericht op BIM voor infrastructuurwerken.

De cursus

Deze cursus introduceert Building Information Modelling/Management (BIM) als een methodiek om virtuele (2/3/4/5D) modellen te creëren van infrastructuurwerken, waarbij objecten, eigenschappen, relaties, planning en kosten aan elkaar (kunnen) gekoppeld zijn. De belangrijkste aspecten van BIM worden geïntroduceerd en diepgaander besproken voor de specifieke infrastructuursector:

 • Definitie van BIM en de essentiële tools om met BIM te werken.
 • Gebruik van de ObjectenTypenBibliotheek (OTL) en het uitwisselen van gegevens in OTL-conforme formaten.
 • Standaarddocumenten die als basis dienen voor BIM-projecten.
 • De relatie tussen BIM en internationale normen zoals ISO, WTCB en SB250.
 • Demonstraties van het gebruik van softwarepakketten voor BIM-modellering, BIM360 en clashdetecties.
 • Het uploaden van BIM-modellen via het AWV DAVIE-dataportaal (Data Acceptatie Validatie en Informatie Extractie applicatie) om kostenposten en vorderingsstaten van infrastructuurobjecten te bepalen.
 • Illustratie van de voordelen en mogelijkheden van BIM aan de hand van concrete projectvoorbeelden.

De cursus bestaat uit zes hoorcolleges van twee uur, verspreid over drie dagen. Naast de hoorcolleges is dagelijks twee uur gereserveerd voor klasdiscussies en praktische toepassing van de geleerde concepten. Alle cursisten dienen hun eigen laptop mee te nemen om actief deel te nemen aan de praktische toepassingen en opdrachten gedurende de cursus.

Na de hoorcolleges en oefeningen krijgen de cursisten de mogelijkheid om gedurende twee weken individueel aan een praktijkcase te werken. Er worden twee online consultatiemomenten georganiseerd om de cursisten te ondersteunen bij hun individuele projecten. De cursus wordt afgesloten met een laatste dag waarop de cursisten de gelegenheid krijgen om hun individuele cases aan elkaar te presenteren.

Doelgroep

Bouwkundig ingenieurs of andere technische profielen die met managen van (wegen)infrastructuur in aanraking komen, het BIM-implementatieproces zullen opstarten, begeleiden en/of uitvoeren.

De opleiding richt zich eerder op het managen van BIM (vnl. BIM Managers) binnen een bedrijf en/of consortium en minder tot het modelleren zelf.

Overkoepelende leerresultaten

 • De cursist kan de principes van het BIM-proces toepassen binnen de infrastructuursector, bijvoorbeeld door de principes te implementeren in een case. De cursist heeft kennis en vaardigheden omtrent een CDE, BIM-software, de OTL verzameld.
 • De cursist kan de normen, standaarden, bronmateriaal van de verschillende BIM-objecten toepassen en linken met elkaar, bijvoorbeeld SB250 en de OTL.
 • De cursist kan de verschillende bouwkundige elementen van een BIM-model (infrastructuur- en bouwwerk) identificeren, controleren en optimaliseren en begrippen als een clashdetectie, postenkoppeling, enz… toepassen.
 • De cursist kan verschillende bouwkundige details van een infrastructuur- en bouwwerk opzoeken en optimaliseren in een BIM-omgeving, bijvoorbeeld een specifiek deel van een BIM-model analyseren, benoemen via OTL-classificatie en in een model opleveren.
 • De cursist kan aan de hand van een BIM-model bepaalde processen en eigenschappen analyseren en rapporteren, bijvoorbeeld door middel van een kostenstaat.

Lesmethode

De cursus bestaat uit zowel hoorcolleges als het uitvoeren van oefeningen op de computer. De cursist dient hiervoor een eigen laptop mee te nemen.

Locatie

Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, gebouw Z

Programma

 • Les 1: Maandag 9 september 2024
 • Les 2: Maandag 16 september 2024
 • Les 3: Donderdag 26 september 2024
 • Online afspraakmomenten (cases bespreken): Woensdag 2 oktober en woensdag 9 oktober
 • Presentatie cases: Maandag 14 oktober

Prijs

1.800 € (vrijgesteld van btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.

Om een factuur te ontvangen dient een bestelbon opgemaakt te worden aan: financien.fti@uantwerpen.be

 • Universiteit Antwerpen
 • Middelheimlaan 1
 • 2020 Antwerpen
 • BTW nummer BE 0257 216 482
 • Titel: BIM 2024
 • Prijs: 1.800 €

Indien u een nieuwe klant bent, dient u zich eerst te registreren op onze website.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. De subsidieaanvraag moet worden ingediend via www.kmo-portefeuille.be. U vraagt de steun aan met het registratienummer DV.O247467. De gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille helpt u om vlot een subsidieaanvraag in te dienen.

Organisatie

Algemeen coördinator: Natasha Blommaert, Agentschap Wegen en Verkeer
Academisch coördinator: Prof. Wim Van den bergh, Universiteit Antwerpen

De cursus wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, opleiding Bouwkunde Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde (SuPAR) in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer.