Wim Van den bergh is onderzoeksleider van Road Engineering Research Section en vakgroepvoorzitter Infrastructuurwerken. Zijn expertise focust op het ontwikkelen van een geïntegreerd asfaltvervormingsmodel, impact van klimaatwijziging op wegstructuren, duurzame recycling , het implementeren van IT in de wegenbouw om kwaliteit en duurzaamheid te optimaliseren en innovaties zoals speciale mengsels voor zware belastingen (haven en luchthaven). Hij doceert de vakken Wegenbouwkunde en Asfalttechnologie en is internationaal actief in comités, Erasmus programma's en netwerking.