Stadsgeschiedenis van de Lage Landen in nationale en internationale tijdschriften

Source
Stadsgeschiedenis - ISSN 1872-0676-18:2 (2023) p. 153-175
Author(s)
    Janna Coomans, Cécile Bruyet, Christophe De Coster, Sieben Feys, Sanne Hermans, Reinder Klinkhamer, Jeroen Kole, Lith Lefranc, Bente Marschall, Pieter Martens, Lora Pannekoucke, Paul Reef, Jenna The, Matthias Van Laer-De Gezelle

P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen en B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen en L. Van Durme, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen / F. Debrabandere, M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckeboer en W. Van Osta met medewerking van L. De Grauwe, K. Leenders, J. Segers, J. Van Keymeulen en B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave.

Source
Noordbrabants historisch jaarboek - ISSN 0923-5817-40 (2023) p. 178-180