Het leren op de werkplek van de leraar in opleiding (LIO) : vanuit de noden van betrokkenen naar een begeleidingsaanpak in trialoog

Source
Tijdschrift voor lerarenopleiders - ISSN 1876-4622-45:2 (2024) p. 38-59
Author(s)

Een krachtige leeromgeving voor elke leerling

Source
OnderWijsTijd : praktijkblad voor innovatie in school - ISSN 2736-562X-4:1 (2024) p. 28-31
Author(s)

English-language content-based instruction : effective task design to develop fluency in higher-education students

Source
Kaunas, Kaunas University of Technology & University of Antwerp, 2024,203 p.
Author(s)

Das MACS-Modell für Lernszenarien im schulischen DaF- und akademischen Didaktikunterricht

Source
IDT 2022 : mit.sprache.teil.haben Band 4: Beiträge zur Methodik und Didaktik Deutsch als Fremd*Zweitsprache / Demmig, S. [edit.]; et al.-p. 91-96
Author(s)

Perspectives on multiperspectivity : self-efficacy of master’s student teachers in Belgium towards multiperspectivity in the classroom

Source
Intercultural education - ISSN 1467-5986- (2023) p. 1-20
Author(s)