The development and refinement of a rating scale for beginner students’ foreign language speaking skills

Source
Journal for language teaching - ISSN 0259-9570-55:2 (2022) p. 117-145
Author(s)

De Schijnwerper op Taal: wetenschappelijk rapport bij het project Taalintegratietrajecten

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2022,95 p.
Author(s)

Taaltrajecten.be, Taalondersteuning voor leerlingen die daar nood aan hebben

Source
- ISSN 2466-7439-15 (2021) p. 30-33
Author(s)

Bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Praktijkgids voor taalondersteuning in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2021,78 p.
Author(s)