Doctor in de Taal- en Letterkunde

Board Member of

 • Onderwijscommissie Specifieke Lerarenopleiding (chair)
 • Raad & Bureau Antwerp School of Education
 • Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) UAntwerpen: werkgroep Engels (chair), werkgroep Duits
 • Commissie sectoraal netwerk onderwijs (Stad Antwerpen)
 • Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV)
 • EDT-platform (Europese Dag van de Talen; EPOS Vlaanderen)
 • Werkgroep Lingua Receptiva (Taalunie)
 • Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens (LWL, Münster, D)
 • Departementsraad Taalkunde
 • Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde
 • Onderwijscommissie Vertalers en Tolken

Member of

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

 • hoogleraar

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

mandaat expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat