Overzicht online alumni database

Sedert 3 januari 2005 kunnen alumni online onze databank raadplegen via 'Alumni Netwerk Login' op deze site.  Volgende tabel geeft een numeriek overzicht van het aantal alumni dat zich in dit netwerk bevindt:

  • Totaal aantal leden in de database: aantal alumni gekend bij Alechia (dagelijks komen hier 5 à 10 mensen bij momenteel)
  • Aantal leden op het netwerk: aantal alumni dat reeds actief het netwerk gebruikt (sedert de opstart dagelijks gemiddeld 30 nieuwe logins)