Permanente vorming douane en accijnzen

De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (Nederlandstalig luik) en de Universiteit Luik (Franstalig luik). Bij het uitwerken van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework.

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de cursisten de algemene module volgen. Vervolgens kunnen zij, die met succes de algemene module hebben gevolgd, zich inschrijven voor de verschillende specialisatiemodules. De specialisatiemodules houden eveneens rekening met het EU Customs Competence Framework.

Meer informatie over de opleiding

Filosofen over belastingen

Het interfacultair onderzoeksinstituut Antwerp Tax Academy heeft tot doel multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van belastingen te bevorderen. Met de lezingenreeks ‘Filosofen over Belastingen’ beoogt ATA in samenwerking met het Universitair Centrum Sint Ignatius (UCSIA), dat onder meer wil bijdragen tot (de studie van) meer sociale rechtvaardigheid, meer inzicht te verschaffen in de opvattingen die filosofen over de eeuwen heen hebben ontwikkeld over de maatschappelijke functie van belastingen.

Lees meer en schrijf in.

FF 55 seminar

Belastinginitiatieven worden door de EU gezien als een belangrijk instrument om haar klimaatbeleids-doelstellingen te bereiken en de groene transitie te ondersteunen. De sprekers zullen de belangrijkste EU Green Deal initiatieven met een fiscale impact bespreken. Het nieuwe aanpassingsmechanisme voor de koosltofgrens, de voorgestelde wijzigingen van het bestaande emissiehandelssysteem en het kader voor de belasting van energieproducten zullen worden toegelicht. De sprekers zullen ingaan op het effect van de voorgestelde nieuwe regelgeving in de praktijk en ingaan op de verwachte handhaving ervan.

Lees meer over dit seminarie

Antwerpen in Fiscalibus

Lees meer over Antwerpen in Fiscalibus.