Permanente vorming douane en accijnzen

De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (Nederlandstalig luik) en de Universiteit Luik (Franstalig luik). Bij het uitwerken van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework.

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de cursisten de algemene module volgen. Vervolgens kunnen zij, die met succes de algemene module hebben gevolgd, zich inschrijven voor de verschillende specialisatiemodules. De specialisatiemodules houden eveneens rekening met het EU Customs Competence Framework.

Meer informatie over de opleiding

Filosofen over belastingen

Het interfacultair onderzoeksinstituut Antwerp Tax Academy heeft tot doel multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van belastingen te bevorderen. Met de lezingenreeks ‘Filosofen over Belastingen’ beoogt ATA in samenwerking met het Universitair Centrum Sint Ignatius (UCSIA), dat onder meer wil bijdragen tot (de studie van) meer sociale rechtvaardigheid, meer inzicht te verschaffen in de opvattingen die filosofen over de eeuwen heen hebben ontwikkeld over de maatschappelijke functie van belastingen.

Ontdek het programma en schrijf in

Tien jaar ATA: Towards Sustainable Tax Relations

Academische zitting: Gelaagd fiscaal besturen

Onder de gemeenschappelijke noemer Gelaagd Fiscaal Besturen hebben achtentwintig auteurs elk vanuit hun specifieke interesse bijdragen geschreven voor het liber amicorum van prof. dr. Nicole Plets als eerbetoon voor haar rijke academische loopbaan.

Ontdek het programma

Antwerpen in Fiscalibus

Lees meer over Antwerpen in Fiscalibus.