Permanente vorming douane en accijnzen

De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (Nederlandstalig luik) en de Universiteit Luik (Franstalig luik). Bij het uitwerken van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework.

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de cursisten de algemene module volgen. Vervolgens kunnen zij, die met succes de algemene module hebben gevolgd, zich inschrijven voor de verschillende specialisatiemodules. De specialisatiemodules houden eveneens rekening met het EU Customs Competence Framework.

Meer informatie over de opleiding

Transfer Pricing

Deze permanente vorming biedt een inleiding tot transfer pricing vanuit economisch, fiscaal en juridisch oogpunt. De laatste ontwikkelingen worden besproken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke topics zoals intangibles, de digitalisering, financiële transacties, business restructurings, en ten slotte, audits en geschillenbeslechting. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om voorafgaandelijk vragen voor te leggen die, voor zover als mogelijk, tijdens de colleges behandeld zullen worden.

Meer informatie over de opleiding.​

Antwerpen in Fiscalibus

Lees meer over Antwerpen in Fiscalibus.