FAQ

Meer informatie over opleidingscheques, erkenningen, educatief verlof en bereikbaarheid van de Stadscampus, leest u hieronder.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be