​​Orde Vlaamse Balies (OVB)

Nexus is een erkende opleidingsverstrekker bij de Orde van Vlaamse balies.  Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de (online) opleiding opgeladen op het OVB platform.

Instituut Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Nexus vraagt voor alle activiteiten erkenning aan bij het Instituut Gerechtelijke Opleiding. 
Bij erkenning wordt (een deel van) de kostprijs door het IGO gedragen als de betrokkene effectief  (online) aanwezig is, dan wel zich laat vervangen door een collega.

Nationale Kamer van notarissen

Voor activiteiten die nuttig zijn voor notarissen vraagt Nexus erkenning aan bij de Nationale Kamer van notarissen. 

Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders

Voor activiteiten die nuttig zijn voor gerechtsdeurwaarders vraagt Nexus erkenning aan bij de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders.

​Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA). 

Voor activiteiten die nuttig zijn voor deze beroepsgroep vraagt Nexus erkenning aan. 

Instituut voor Bedrijfsjuristen

Voor activiteiten die nuttig zijn voor bedrijfsjuristen, wordt om erkenning gevraagd.

Instituut van de Bedrijfsrevisoren 

Leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren moeten zelf een aanvraag tot erkenning indienen.

​​FMSA

Alle door Nexus georganiseerde opleidingen worden erkend door FMSA.
Erkenningsnr 500045A, 1 punt per opleidingsuur.