Lees alles over flexibel studeren en de combinatie werken en studeren in onderstaande brochures.

Wat is een 'werkstudent' aan de Universiteit Antwerpen?

Werkstudenten zijn studenten die minstens de helft van een voltijdse opdracht werken, maar niet als jobstudent. Ze kunnen ook zelfstandige in hoofdberoep zijn, werken in het kader van gezinslast/mantelzorg, werkzoekende zijn of zelfstandig student met een studietoelage zijn.
 
Door het flexibiliseringsdecreet (2004) krijgen studenten die studie en werk combineren toch de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen, een voortgezette opleiding te volgen, enz.

Welke onderwijsfaciliteiten kan ik aanvragen als werkstudent?

Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijsfaciliteiten aanvragen, bijvoorbeeld een zo gunstig mogelijke groepsindeling of opnames van bepaalde lessen. De eindbeslissing over deze bijzondere faciliteiten ligt echter altijd bij de faculteiten en docenten.

Deze modaliteiten worden geregeld in het Onderwijs- en Examenreglement (art. 6.2.7) en de inschrijvingsprocedure (punt B.4) .

Welke examenfaciliteiten kan ik aanvragen als werkstudent?

Indien het afleggen van één of meerdere examens onverenigbaar blijkt met je werkrooster, kan je als geregistreerde werkstudent contact opnemen met het onderwijssecretariaat van je faculteit om een examen te verplaatsen. Op basis van je registratie als werkstudent kan je examenfaciliteiten aanvragen.

Het aanvragen van examenfaciliteiten:

  • Voor het begin van de examenperiode neem je contact op met het onderwijssecretariaat.
  • Tijdens de examenperiode neem je contact op met de ombudsdienst.
  • Vermeld in je communicatie dat je geregistreerd bent bij Centrum WeST als werkstudent.
  • Bezorg steeds een schriftelijk bewijs van de werkgever.

Deze modaliteiten worden geregeld in het Onderwijs- en Examenreglement (art. 6.2.7) en de inschrijvingsprocedure (punt B.4).

Voor welke financiële en sociale voorzieningen kom ik in aanmerking?

Hier vind je een overzicht van alle financiële en sociale voorzieningen voor werkstudenten aan de Universiteit Antwerpen.

Lees ook de brochure Sociale en financiële voorzieningen (784 kb - pdf) voor meer informatie over:

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft 20% (middelgrote ondernemingen) en 30% (kleine ondernemingen) steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. Universiteit Antwerpen is een door de KMO-portefeuille erkende dienstverlener (erkenningsnummer: DV.O103803).

​Meer informatie over KMO-portefeuille vind je op www.kmo-portefeuille.be

Hier vind je ook een duidelijk stappenplan om vlot een subsidieaanvraag in te dienen. Houd rekening met de verschillende deadlines.

Zijn er verschillende studiecontracten mogelijk?

Afhankelijk van je interesse in een diploma of in aparte opleidingsonderdelen en je mogelijkheden om lessen bij te wonen, kan je diverse studiecontracten afsluiten:

  • Diplomacontract: je wil het diploma van een opleiding behalen
  • Creditcontract: je neemt deel aan de onderwijsactiviteiten van één of meerdere opleidingsonderdelen
  • Examencontract: je legt examens af zonder lessen bij te wonen

Let op: je registreren als werkstudent kan enkel wanneer je studeert met een diplomacontract of een combinatie van een examencontract (diplomagericht) en een creditcontract.

Hier vind je meer informatie over de verschillende studiecontracten.

Kan ik deeltijds studeren? - Hoe kan ik 'flexibel studeren'?

Niet iedereen start een universitaire opleiding volgens de vaakst gevolgde weg, nl. in het eerste jaar van een bacheloropleiding. Veel studenten hebben al een eerdere opleiding achter de rug en kunnen genieten van vrijstellingen. Andere studenten willen werken en studeren combineren en zoeken hoe dit het best valt te organiseren. 

Door het flexibiliseringsdecreet krijgen studenten die studie en werk combineren toch de kans om een (bijkomend) diploma hoger onderwijs te behalen.

  • Modeltrajecten (voltijds of deeltijds) zijn vooraf door de faculteit uitgestippelde studieprogramma’s voor een opleiding. Een voltijds modeltraject bevat tussen 54 en 66 studiepunten (SP) per academiejaar. Een bacheloropleiding van 180 studiepunten wordt zo gespreid over drie academiejaren waarin een student voltijds studeert.
  • Elk studieprogramma dat afwijkt van een modeltraject is een geïndividualiseerd traject en moet de goedkeuring van de faculteit krijgen. Je kan er zelf voor kiezen om af te wijken van het modeltraject door slechts enkele opleidingsonderdelen per academiejaar op te nemen. Studenten die vrijgesteld worden voor bepaalde opleidingsonderdelen van het modeltraject of die opleidingsonderdelen hernemen waarvoor ze niet geslaagd waren, komen automatisch in een geïndividualiseerd traject terecht.
  • Het is dus niet noodzakelijk om een volledig studieprogramma (60 SP) op te nemen per academiejaar. Je kan je studies spreiden over een langere periode door je studietempo aan te passen en minder studiepunten op te nemen per academiejaar.