Aan het geven van feedback aan jouw studenten zijn enkele voorwaarden verbonden. Niet elke feedback of elke manier waarop feedback gegeven wordt, is effectief. Opdat studenten van feedback kunnen leren, zou u de volgende suggesties kunnen gebruiken:

Probeer aan het begin van de cursus de student een idee te geven van de doelen die hij moet bereiken en de standaard die van hem verwacht wordt. Dit kan u bijvoorbeeld doen door de leerdoelen of criteria waarop de student getoetst gaat worden, te communiceren.
Maak in de feedback een vergelijking tussen het behaalde niveau van het product/het gedrag van de student en het verwachte niveau (uitgedrukt in leerdoelen, criteria). Probeer bij het huidige niveau van de student zowel positieve als aandachtspunten aan te halen.
Geef suggesties over acties waardoor de student de kloof tussen beide kan dichten en de uitvoering van de taak kan verbeteren.

Meer weten?

Brukner, H., Atkorn, D. L., Cook, S., Quinn, M. T. & McNabb, W. L. (1999). Giving effective feedback to medical students: a workshop for faculty and house staff. Medical Teacher, 21(2), 161 – 165.

Mckeachie, W. J. (1994). Teaching Tips: strategies, research and theory for college and university teachers (pp 123 – 125). Massachusetts : Heath and Company.

Piccinin, S. J. (2003). Feedback: Key to learning. Halifax , Canada : Society for Teaching and learning in higher education.

Sadler, R. D. (1983). Evaluation and the improvement of academic learning. Journal of higher education, 54,60 – 79.

Weaver, M. (2006). Do students value feedback? Student perceptions of tutors written responses. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31, 379 – 394.

 

(Onderwijstip 2007)