Expertise­Centrum Hoger Onderwijs

Het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (ECHO) wil activiteiten ontwikkelen en ondersteunen die gericht zijn op een verbetering en vernieuwing van het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen en de hogescholen in de Associatie (AUHA). Het wenst daarmee essentieel bij te dragen tot het creëren van een onderwijscultuur die een rijke leeromgeving biedt voor studenten en een sterke aantrekkingskracht heeft op onderwijzend personeel.

ECHO heeft 2 activiteitsdomeinen:

  1. Professionalisering van onderwijzend personeel
    Dit wordt bereikt door het geven van opleidingen, het verspreiden van onderwijstips en het uitgeven van onderwijskundige publicaties.
     
  2. Uitvoering van onderwijskundig onderzoek