Wanneer studenten elkaar (tussentijds) beoordelen aan de hand van door de docent vooropgestelde criteria is er sprake van peer-assessment. Peer-assessment kan zowel ingezet worden om te leren als om te beoordelen.

Wanneer peer-assessment als leerinstrument (formatief) wordt gebruikt, maken studenten bijvoorbeeld een sterkte-zwakte analyse van elkaars werk aan de hand van criteria. Studenten kunnen zo feedback krijgen op de (concepten van) schriftelijke werkstukken die ze maken, zonder dat dit een docent uren leeswerk hoeft te kosten.

Wanneer peer-assessment wordt ingezet om te beoordelen (summatief), beoordelen studenten elkaar op een aantal criteria en is de eindbeoordeling gedeeltelijk of geheel gebaseerd op de peer-assessments. Wanneer studenten in groep werken aan een gezamenlijk product, kan peer-assessment worden gebruikt om het groepscijfer te corrigeren voor de bijdrage van de verschillende studenten aan het groepswerk. Op die manier worden 'meelifters' bij groepswerk afgestraft.

Meer weten?

BV-databank: steekkaart Peerassessment 

Dochy F.J.R.C., Segers, M.S.R. (1999). Innovatieve toetsvormen als gevolg van constructiegericht onderwijs. In M. Lacante, P. De Boeck & G. Vander Steene (red). Meer kansen creëren voor het hoger onderwijs (pp. 181-205). Diegem: Kluwer Editorial

Sluijsmans, D., & Dierick, S. (2002). Studentbetrokkenheid in toetsing door peer-assessmen. In F. Dochy, L. Heylen & H. van de Mosselaer (Eds.), Assessment in onderwijs (pp. 181-202). Utrecht: Lemma.

Van den Berg, B.A.M., Admiraal, W., & Pilot, A. (2003). Peerassessment in universitair onderwijs. Een onderzoek naar bruikbare ontwerpen.Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 21(4), 251-272.

Van Petegem, P., & Vanhoof, J. (2002). Evaluatie op de testbank. Handboek voor het ontwikkelen van alternatieve evaluatievormen. Mechelen: Wolters Plantyn.

Vermetten, Y., Daniëls, J., & Ruijs, L. (2001). Inzet van assessment: waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Beslismodel (pdf-313Kb) voor een beargumenteerde keuze van assessmentvormen in onderwijs en opleiding. Heerlen: OTEC.

 

(Onderwijstip oktober 2011)