Een langere video die u tijdens uw les ter illustratie laat zien, kan u best regelmatig onderbreken. Even terugspoelen, een analyseopdracht geven en de zaak opnieuw bekijken is zeker zinvol. U kan aan studenten de opdracht geven om:

  • de essentie van de informatie-eenheid met eigen woorden samen te vatten
  • te voorspellen wat er in het volgende fragment zal plaatsvinden
  • de oorzaak of het waarom toe te lichten
  • eigen conclusies te trekken, die dan nadien vergeleken kunnen worden met deze van de maker(s) van de video
  • te zeggen waarvan het fragment een illustratie is/welk principe er een concrete uitwerking kreeg/welke stappen (die men in de theorie onderscheidde) in het stuk in realiteit te herkennen zijn
  • een voorbeeld te geven uit de eigen ervaringswereld

Meer weten?

Heene, J., Saveyn, J., & Bonamie, J. (1994). Van bord tot computer (pp.187-194). Uitgeverij De Cleck bvba.

Lowyck, J., & Verloop, N. (Red.) (1995). Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals (pp.230-234). Leuven: Wolters.

 

(Onderwijstip 2007)