Wat kan je na de jaarcursus Chinees 1?

  1. Je kan tussen de 300 en 350 frequente Chinese karakters lezen. Daarvan kan je er ongeveer 80 schrijven.
  2. Je kan communiceren met moedertaalsprekers. Hiervoor verwerf je niet alleen de nodige ‘bouwblokken’, de noodzakelijke woorden en structuren, je leert ook de nodige strategieën inzetten om met een beperkte kennis van de taal succesvol te communiceren.
  3. Je kan de taal inzetten in authentieke taalsituaties: naar de winkel gaan, afdingen, iets bestellen in een restaurant, iemand opbellen, een afspraak maken...
  4. Je kan informatie geven over jezelf en informatie vragen aan anderen over gezinsleven, hobby’s, werk,...

Bovenstaande doelstellingen worden gerealiseerd met oog voor de cultuur en de samenleving waarin de taal wordt gesproken.

 

Wat kan je na de jaarcursus Chinees 2?

  1. Je kan informatie geven over jezelf en in gesprek gaan met anderen over vrije tijd en hobby’s. Je leert jezelf en anderen beschrijven.
  2. Je leert passend te communiceren in verschillende authentieke taalsituaties: een taxi nemen, naar de dokter gaan, de weg vragen, …
  3. Je leert hoe je een mail, sms, brief schrijft.
  4. Je leert verschillende typisch constructies om je taalgebruik uit te bereiden.
  5. Er is aandacht voor actualiteit en cultuur.