Nederlands voor anderstaligen

Herexamens

Cursisten die niet geslaagd zijn voor (een onderdeel van) het examen kunnen een herexamen afleggen.

Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

  1. Je legt het herexamen ten laatste 6 maanden na het einde van de cursus af.
  2. Je kan maar 1 keer een herexamen afleggen.
  3. Je kan een herexamen afleggen als je maximaal 2 onvoldoendes hebt behaald op je examen. Opgelet: Indien je een onvoldoende behaalde op spreek- én schrijfvaardigheid, kan je helaas geen herexamen afleggen.

 

Uitgestelde examens

Als je omwille van een dwingende reden de eindtest niet kon afleggen op de afgesproken dag, dan kan je het examen uitstellen. Voorbeelden van dwingende redenen zijn: ziekte, quarantaine, verblijf in het buitenland, Linguapolis-examen valt samen met een ander examen.

Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

  1. Je legt het uitgesteld examen ten laatste 6 maanden na het einde van de cursus af.
  2. Inschrijven voor een uitgesteld examen kan enkel met een geldig bewijs voor de reden van je afwezigheid op het oorspronkelijke examen (doktersattest, vliegtuigticket, verklaring van de werkgever, examenrooster regulier studieprogramma).

Opmerking: je kan geen uitgesteld examen afleggen voor luistervaardigheid. Als je niet kon deelnemen aan het luisterexamen, beoordeelt je taaldocent luistervaardigheid op basis van permanente evaluatie. 


Inschrijven

Als je een herexamen of uitgesteld examen wil afleggen, schrijf je je hiervoor zelf in via e-mail (nederlands@linguapolis.be). In je mail vermeld je duidelijk de data van de sessie waarvoor je wenst in te schrijven en of je de ochtend- of avondsessie verkiest, indien van toepassing. Voor een uitgesteld examen voeg je tevens een geldig afwezigheidsbewijs toe.

Linguapolis rekent steeds een afnamekost aan:


Standaard
Student/OCMW
Herexamen
€ 45,00
€ 45,00
Uitgesteld examen
€ 45,00
€ 20,00


Praktische informatie

Alle herexamens en uitgestelde examens vinden plaats op de Stadscampus. Het spreekexamen wordt steeds op afspraak afgelegd en duurt ongeveer 15 minuten. Je krijgt een tijdstip toegewezen van het secretariaat.

Ongeveer één week voor het examen plaatsvindt, ontvang je een e-mail met het exacte leslokaal (en het exacte tijdstip voor het spreekexamen indien van toepassing).


Planning

December 2021

Inschrijvings- en betalingsdeadline: vrijdag 3/12/2021

Locatie: Stadscampus

DAGSESSIE (alle niveaus)

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

15/12/2021

9.00-12.00 uur

Lezen, schrijven

1, 2, 3, 4, 5 prof.

15/12/2021

9.00-17.00 uur

Spreken

1, 2, 3, 4, 5 prof.

17/12/2021

10.00-12.40 uur

ITNA computertest

5 academisch

20/12/2021

9.00-12.30 uur

ITNA mondeling

5 academisch

* geen herexamens luisteren en uitgestelde luisterexamens

AVONDSESSIE ITNA (enkel voor niveau 5 - perspectief hogere studies)

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

9/12/2021

18.15-21.00 uur

ITNA computertest

5 academisch

14/12/2021

18.15-21.30 uur

ITNA mondeling

5 academisch

Januari 2022

Inschrijvings- en betalingsdeadline: vrijdag 14/1/2022

Locatie: Stadscampus

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

28/1/2022

9.00-12.00 uur

Lezen, schrijven

1, 2, 3, 4, 5 prof.

28/1/2022

9.00-17.00 uur

Spreken

1, 2, 3, 4, 5 prof.

1/2/2022

10.00-12.40 uur

ITNA computertest

5 academisch

1/2/2022

13.30-17.30 uur

ITNA mondeling

5 academisch

* geen herexamens luisteren en uitgestelde luisterexamens

Maart 2022

Inschrijvings- en betalingsdeadline: vrijdag 11/3/2022

Locatie: Stadscampus

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

24/3/2022

9.00-12.00 uur

Lezen, schrijven

1, 2, 3, 4, 5 prof.

24/3/2022

9.00-17.00 uur

Spreken

1, 2, 3, 4, 5 prof.

28/3/2022

10.00-12.40 uur

ITNA computertest

5 academisch

29/3/2022

9.00-12.30 uur

ITNA mondeling

5 academisch

* geen herexamens luisteren en uitgestelde luisterexamens

Extra testdata voor de ITNA vind je hier.


Wie geen herexamen of uitgesteld examen kan of wil afleggen, kan ten vroegste 6 maanden na het einde van de cursus een intake afleggen. De intake is onlosmakelijk verbonden met een inschrijving en kan dus niet apart afgelegd worden.