Nederlands voor anderstaligen

Herexamens

Cursisten die niet geslaagd zijn voor (een onderdeel van) het examen kunnen een herexamen afleggen.

Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

  1. Je legt het herexamen ten laatste 6 maanden na het einde van de cursus af.
  2. Je kan maar 1 keer een herexamen afleggen.
  3. Je kan een herexamen afleggen als je maximaal 2 onvoldoendes hebt behaald op je examen. Opgelet: Indien je een onvoldoende behaalde op spreek- én schrijfvaardigheid, kan je helaas geen herexamen afleggen.
Een herexamen kan je alleen op de Stadscampus afleggen, niet online, ook niet als je in het buitenland verblijft.
Indien je enkel een herexamen voor spreekvaardigheid moet afleggen, kan dit uitzonderlijk online.

 

Uitgestelde examens

Als je omwille van een dwingende reden de eindtest niet kon afleggen op de afgesproken dag, dan kan je het examen uitstellen. Voorbeelden van dwingende redenen zijn: ziekte, quarantaine, verblijf in het buitenland, Linguapolis-examen valt samen met een ander examen.

Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

  1. Je legt het uitgesteld examen ten laatste 6 maanden na het einde van de cursus af.
  2. Inschrijven voor een uitgesteld examen kan enkel met een geldig bewijs voor de reden van je afwezigheid op het oorspronkelijke examen (doktersattest, vliegtuigticket, verklaring van de werkgever, examenrooster regulier studieprogramma).

Opmerking: je kan geen uitgesteld examen afleggen voor luistervaardigheid. Als je niet kon deelnemen aan het luisterexamen, beoordeelt je taaldocent luistervaardigheid op basis van permanente evaluatie. 

Een uitgesteld examen kan je alleen op de Stadscampus afleggen, niet online, ook niet als je in het buitenland verblijft.
Indien je enkel een uitgesteld examen voor spreekvaardigheid moet afleggen, kan dit uitzonderlijk online.


Inschrijven

Als je een herexamen of uitgesteld examen wil afleggen, schrijf je je hiervoor zelf in via e-mail (nederlands@linguapolis.be). In je mail vermeld je duidelijk de datum van de sessie waarvoor je wenst in te schrijven. Voor een uitgesteld examen voeg je tevens een geldig afwezigheidsbewijs toe.

Linguapolis rekent steeds een administratieve kost aan.


Herexamen
€ 45,00
Uitgesteld examen
€ 20,00


Praktische informatie

Alle herexamens en uitgestelde examens vinden plaats op de Stadscampus in het centrum van Antwerpen. Het spreekexamen wordt steeds op afspraak afgelegd en duurt ongeveer 15 minuten. Je krijgt een tijdstip toegewezen van het secretariaat.

Ongeveer één week voor het examen plaatsvindt, ontvang je een e-mail met het exacte leslokaal (en het exacte tijdstip voor het spreekexamen, indien van toepassing).


Planning

Maart 2024

Inschrijvings- en betalingsdeadline: vrijdag 8/03/2024

Locatie: Stadscampus

DAG

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

vrij

22/03/2024

9:00-12:00 uur

Lezen, schrijven

1, 2, 3, 4, 5 prof.

vrij

22/03/2024

9:00-17:00 uur

Spreken

1, 2, 3, 4, 5 prof.

di

26/03/2024

10:00-12:40 uur

ITNA computertest

5 persp. hogere studies

do

28/03/2024

9:00-12:30 uur

ITNA mondeling

5 persp. hogere studies

* geen herexamens luisteren en uitgestelde luisterexamens

Mei/juni 2024

Inschrijvings- en betalingsdeadline: vrijdag 17/05/2024

Locatie: Stadscampus

DAGSESSIE (alle niveaus)

DAG

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

vrij

31/05/2024

9:00-12:00 uur

Lezen, schrijven

1, 2, 3, 4, 5 prof.

vrij

31/05/2024

9:00-17:00 uur

Spreken

1, 2, 3, 4, 5 prof.

di

4/06/2024

10:00-12:40 uur

ITNA computertest

5 persp. hogere studies

do

6/06/2024

9:00-12:30 uur

ITNA mondeling

5 persp. hogere studies

* geen herexamens luisteren en uitgestelde luisterexamens

AVONDSESSIE ITNA (enkel voor niveau 5 - perspectief hogere studies)

DAG

DATUM

TIJDSTIP

ONDERDEEL

NIVEAU

di

4/06/2024

18:15-21:00 uur

ITNA computertest

5 persp. hogere studies

do

6/06/2024

18:15-21:30 uur

ITNA mondeling

5 persp. hogere studies

ITNA

Cursisten Nederlands niveau 5 - perspectief hogere studies die een herexamen of uitgestelde ITNA willen afleggen, kunnen ook deelnemen aan een open ITNA sessie en dit eenmalig aan het herexamen- of uitgestelde examentarief.

Testdata voor de ITNA vind je hierRegistreer online en e-mail daarna het secretariaat (nederlands@linguapolis.be) zodat het tarief kan worden aangepast.


Wie geen herexamen of uitgesteld examen kan of wil afleggen, kan ten vroegste 6 maanden na het einde van de cursus een intake afleggen. De intake is onlosmakelijk verbonden met een inschrijving en kan dus niet apart afgelegd worden.