Net zoals bij alle andere Vlaamse universiteiten zijn bij de Universiteit Antwerpen de lonen wettelijk vastgelegd in loonschalen, die verschillen naar gelang de functie die je uitoefent.​

De hoogte van je salaris binnen dit barema wordt bepaald door het aantal relevante jaren anciënniteit dat je kan aantonen door middel van tewerkstellingsattesten.

Bij een deeltijdse aanstelling wordt het salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.