Momenteel beleven we in de samenleving onderling verbonden economische, technologische, ecologische en sociale omwentelingen. Dit met belangrijke gevolgen voor de samenleving in haar geheel en voor de economie en het bedrijfsleven in het bijzonder. Zowel de maatschappij als de individuele mens en ondernemer zoeken actief naar hoopvolle structuren en netwerken voor de huidige uitdagingen. Een op de mens en het milieu betrokken economie dringt zich meer dan ooit op.

Een optimaler evenwicht tussen economie, technologie, ecologie en maatschappij staat hierbij centraal. Tegen deze achtergrond komt ook het cruciaal belang van zingeving in het vizier. Mensen voelen zich te weinig betrokken en geraken vervreemd. Alleen al het fenomeen van steeds meer burn-out op de werkvloer naast het onaanvaardbaar hoge percentage aan depressies en zelfdoding in onze samenleving, wijzen op de nood aan wat vanuit deze leerstoel een Economie van de Hoop genoemd wordt.

Deze ‘Trends Leerstoel Economie van de Hoop’ krijgt concreet gestalte in initiatieven zoals workshops, lezingenreeksen, congressen en diverse vormen van communicatie op basis van onderzoek omtrent de geschetste problematiek.

  • Leerstoelhouder: dhr. Luc Van Liedekerke
  • Faculteit: Letteren & Wijsbegeerte
  • Actief: sinds 2020
  • Partner: Roularta Media Group

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje op de website.