De Universiteit Antwerpen en het APB Gouverneur Kinsbergencentrum slaan de handen in elkaar voor de nieuwe ‘Leerstoel Provincie Antwerpen Zorgberoepen in Evolutie’. Doel van de leerstoel? De aantrekkingskracht en de weerbaarheid van de zorgsector op provinciaal niveau versterken met het oog op toekomstige duurzaamheid. Hiervoor zet de leerstoel in op een interactieve aanpak met het werkveld op het vlak van technologie, arbeidsorganisatie en dienstverleningsprocessen met en door zorgorganisaties, lokale besturen en andere betrokken stakeholders.

De ‘Leerstoel Provincie Antwerpen Zorgberoepen in Evolutie’ stelt drie inhoudelijke werkpakketten voorop:

  1. Analyse van het aanbod anders werken
  2. Opbouw en uitbouw van lerend werken waarbij innovatieve wetenschappelijke inzichten kunnen doorstromen naar praktijkorganisaties
  3. Uitwerking, implementatie en evaluatie van drie proefprojecten.


  • Leerstoelhouder: mevr. Giannoula Tsakitzidis
  • Promotoren: dhr. Paul Van Royen en dhr. Peter Van Bogaert
  • Leden van het kernteam: dhr. Erik Franck, mevr. Eva Goosens en mevr. Josefien Van Olmen
  • Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Actief: sinds 2021
  • Partner: APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Wil je meer weten over deze uitdagende leerstoel? Neem dan zeker eens een kijkje op de website.