Internationale Studenten

Internationale studenten zijn altijd welkom !!

Let wel op, de meeste opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding worden in het Nederlands gedoceerd. De masteropleiding wordt volledig in het Engels aangeboden.

 Wil je deelnemen aan een uitwisselingsprogramma met de Universiteit Antwerpen?

Wil je de bacheloropleiding in de bio-ingenieurswetenschappen volgen?

Internationale studenten moeten beschikken over een diploma secundair onderwijs dat ook in het thuisland toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie niet-Nederlandstalig secundair onderwijs volgde, moet slagen in een door de Universiteit Antwerpen erkende taaltest Nederlands. Voor meer informatie in verband met toelatingsvoorwaarden (diploma en taal) en aanvraagprocedure neem je contact op met de International Student Office internationalstudents@uantwerp.be.

Wil je de Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bisocience Engineering volgen?

Studenten met een bachelordiploma in de bio-ingenieurswetenschappen worden rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding. Alle andere studenten dienen een individuele aanvraag tot toelating in. Gezien de masteropleiding volledig in het Engels wordt gedoceerd is een zekere taalvaardigheid in het Engels aangeraden. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden voor deze masteropleiding vind je hier