Samenwerking

Op onderwijsvlak wordt er nauw samengewerkt met verscheidene instellingen. Hierdoor krijgen de studenten steeds les van experten in hun vakdomein.

Samenwerking met andere universiteiten

In de bachelor Bio-ingenieur worden enkele opleidingsonderdelen gedoceerd door professoren die verbonden zijn tot andere universiteiten (KU Leuven, UGent of VUB). Zo kunnen specifieke  opleidingsonderdelen in de verschillende afstudeerrichtingen van de opleiding bio-ingenieur worden aangeboden. Dit resulteert in een probleemloze overgang naar de masteropleidingen aan een andere universiteit.

De Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering biedt UAntwerpen aan in samenwerking met UGent en KU Leuven. In deze masteropleiding krijg je dus les van professoren van de drie universiteiten, op de verschillende campussen en kan je gebruik maken van labo- en andere infrastructuur van de drie partnerinstellingen. Sommige opleidingsonderdelen worden gezamenlijk door twee universiteiten gedoceerd, anderen worden volledig verzorgd door één van de universiteiten. De complementaire expertise op vlak van de aanpak van stedelijke milieu-uitdagingen brengt de opleiding naar een hoger niveau. Een interuniversitaire opleidingscommissie waakt over de kwaliteit van de masteropleiding.

Samenwerking met Aquafin NV

Jaarlijks bezoeken onze studenten een waterzuiveringsstation van Aquafin en enkele practica vinden plaats in het bedrijfslaboratorium van Aquafin te Aalst met de nieuwste technieken van microscopische determinatie.

Aquafin begeleidt projectwerken van studenten m.b.t. praktische industriële waterzuiveringstoepassingen,  financiert doctoraatsonderzoek over plantenzuivering i.s.m. de faculteit wetenschappen en begeleidt masterproeven voor UA-alumni die de link met de Universiteit Antwerpen wensen te behouden.

Samenwerking met de Watergroep

Het onderdeel waterzuivering in het vak milieutechnologie wordt gedoceerd door prof. dr. B. Van de Steene, directeur-generaal van de Watergroep. Dit onderdeel van de cursus is sterk op de praktijk van industriele waterzuivering afgestemd en zowel de basisprincipes als de technologische uitvoeringen komen aan bod.

Samenwerking met VITO

VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek)  is een onafhankelijk onderzoekscentrum dat innovatieve technologieën en wetenschappelijk onderbouwde adviezen levert aan industrie en overheid. Deze instelling is nauw verbonden met het departement Bio-ingenieurswetenschappen, waardoor volgende opleidingsonderdelen gedoceerd worden door experts in dit gebied:

Milieutechnologie & afvalverwerking (dr. Karl Vrancken)
Milieutechnologie & Milieu stress  (dr. Ludo Diels)
Bodemprocessen (dr. Piet Seuntjens)