Feel the chemistry!

Chemie is de wetenschap die materie, ofwel stoffen, bestudeert. Als chemicus probeer je de eigenschappen van stoffen, zoals dichtheid, kleur en smaak, te verklaren. Om dat te kunnen doen, moet je alles leren over de onderdelen waaruit stoffen zijn opgebouwd, atomen en moleculen: je leert hoe je moleculen maakt, wat hun structuur en eigenschappen zijn en hoe ze met elkaar reageren.
Zo kan je zelf nieuwe stoffen en materialen maken of oplossingen zoeken voor allerlei problemen. Dat is wat je als chemicus leert. Waar het ‘m daarbij vooral om gaat, is het begrijpen en toepassen.

Chemie is bovendien een heel breed vakgebied dat nauw verweven is met andere wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde. Die vakken komen dus ook uitgebreid aan bod. Alleen zo kan je de ontwikkelingen binnen chemie in een bredere context leren zien.

Alle informatie over de bacheloropleiding is te vinden via de onderwijsfiche: