Wat is een micro-credential?

Een micro-credential is een getuigschrift dat je behaalt via een mini-opleiding. Het gaat om korte trajecten rond een thema dat afgestemd is op de noden van het werkveld. Je kunt kiezen uit tal van micro-credentials met uiteenlopende thema’s, van architectuur tot politiek en van erfgoed tot data-analyse.

Mini-opleiding

Micro-credentials zijn opgebouwd uit één of enkele opleidingsonderdelen, eventueel aangevuld met bijkomende leerinhouden. De omvang wordt uitgedrukt in ECTS credits of studiepunten en varieert tussen de 3 en 19 credits. Het gaat om deeltijdse, kortlopende lespakketten (van één of twee semesters) die je vlot kan combineren met een job. Sommige micro-credentials ondersteunen die combinatie in het bijzonder door hun flexibele werkvormen (avondlessen, online, hybride of afstandsonderwijs).

Afgestemd op de noden van het werkveld

Interdisciplinariteit en samenwerking met het werkveld staan voorop bij het ontwikkelen van nieuwe micro-credentials. De opleidingen worden vormgegeven op basis van onderzoek naar de noden van de relevante professionele sectoren, eventueel in samenwerking met partneronderwijsinstellingen en organisaties.

Europees erkend certificaat

De leerresultaten worden geëvalueerd aan de hand van transparante normen. Wanneer je slaagt voor een micro-credential, ontvang je een getuigschrift volgens een Europees erkende standaard. Sommige micro-credentials kan je combineren tot bredere credentials of kwalificaties.