In het masterprogramma Chemie kun je je, via een selectie van keuzeopleidingsonderdelen en keuze van je masterthesis, specialiseren in één van de subdisciplines van de chemie. Dit omvat o.a. moderne materiaalanalyse en –karakterisatie, synthese van nieuwe materialen en verbindingen, en computationele chemie om eigenschappen van nieuwe moleculen of chemische reacties te voorspellen. Daarnaast maakt een uitgebreid pakket opleidingsonderdelen ‘chemie en bedrijf’ deel uit van het masterprogramma, waar bekwame lesgevers uit de industriële chemiepraktijk (petrochemische industrie, polymeerindustrie, metallurgie, voedingsindustrie, ...) een aantal belangrijke aspecten van de moderne industriële chemieactiviteiten vanuit hun eigen ervaring behandelen (bijvoorbeeld milieu- en energiebeheer, financiële, juridische, economische aspecten van de chemische productie en productontwikkeling, kwaliteitszorg, ...). De opleiding is erop gericht om je optimaal voor te bereiden op de beroepssituatie van chemici als onderzoeker, lesgever of actief in de (chemische) industrie.

Alle informatie over de masteropleiding is te vinden via de onderwijsfiche: