Je bachelor fysica in een notendop

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Ga tot de kern

In de bacheloropleiding leg je het fundament voor je verdere opleiding en voor je algemene wetenschappelijke vorming. Je begint met de essentiële opleidingsonderdelen fysica, wiskunde en informatica. Wiskundige methoden voor de fysica, algemene fysica, kansrekening, statistiek en programmeren komen aan bod.

Wiskunde: belangrijke factor!

Om de stap van fysische theorie en wetten naar berekeningen en ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn wiskunde en informatica belangrijke hulpmiddelen. Soms is de wiskunde abstract, maar even vaak ben je ook echt aan het experimenteren. Zowel theorie als oefeningen komen aan bod. De oefeningen doe je samen met je medestudenten, in kleine groepen.

Word een echte problem solver

Ook de opleiding tot experimenteel fysicus vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je leert fysische experimenten ontwerpen en uitvoeren en ontdekt hoe je de theorie kan toepassen om problemen op een proefondervindelijke manier op te lossen.

Kies je voor diepgang in fysica?

In het derde deel van je bachelortraject kies je minstens een van de vier aangeboden oriëntaties, om zo voor het eerst in aanraking te komen met enkele van de belangrijke domeinen van de fysica:

  • Vaste stoffysica: houdt zich bezig met onderzoek naar de structuur en de eigenschappen van vaste stoffen
  • Biofysica: past theorieën en methoden uit de fysica toe op biologische systemen en bestrijkt het complete spectrum van de biologie, van enkele moleculen tot complete organismen en ecosystemen
  • Astro- en deeltjesfysica: gaat over de fysica van astronomische objecten, dingen die zich in de kosmos bevinden
  • Theoretische fysica: houdt zich bezig met het vormen van nieuwe natuurkundige theorieën

Of ga je voor verbreding in algemene wetenschappen?

Daarnaast kan je ook juist opteren voor verbreding. Je kiest dan voor een aantal opleidingsonderdelen die als doel hebben om jouw kijk op fysica en op wetenschap in het algemeen te verbreden. Je mag deze keuzeopleidingsonderdelen trouwens ook uit een andere discipline kiezen, bijvoorbeeld biochemie, informatica of wiskunde.