Side header image

Master in de fysica

Profiel

Je opleiding

Natuurkunde of fysica wordt gewoonlijk beschouwd als één van de meest funda­mentele exacte natuurwetenschappen. Zij heeft als onderwerp de studie van de opbouw en het gedrag van de materie en haar fundamentele wetten. De fysica maakt sterk gebruik van de wiskunde als beschrijvings- en analysemethode. Zij vormt ook de basis voor andere wetenschappen zoals chemie en biologie. 
Je kiest voor fysica als je geïnteresseerd bent in de manier waarop de wereld rondom ons functioneert en je de mysteries van de natuur wil doorgronden door experimenteel en theoretisch onderzoek.
 
Zoals in andere wetenschappen kan men in de fysica het accent leggen op de zuivere wetenschap, dit is het verruimen van de kennis als doel op zich, ofwel op de toegepaste wetenschap, dit is kennis in functie van een bepaald doel.

Je toekomst

De studie van de fysica is geen opleiding tot een beroep zoals arts, ingenieur, e.d.; ze verschaft veeleer een bepaalde denkwijze. Zij moet leiden tot een bedrevenheid in herkennen, formuleren en oplossen van diverse problemen.
 
Een deel van de afgestudeerde masters in de fysica stroomt door naar een doctoraatsopleiding, waar de student zich gedurende een viertal jaar specialiseert in wetenschappelijk onderzoek. De masteropleiding biedt ook de ideale voorbereiding voor een beroep als leraar fysica of een carrière in de privésector.