In elk vacaturebericht wordt duidelijk vermeld hoe je kan solliciteren, meestal gebeurt dit via het online sollicitatieformulier, of via e-mail. Hieronder wordt per statuut een overzicht gegeven van hoe de selectieprocedure verloopt.

Redelijke aanpassingen

UAntwerpen wil iedereen de kans geven om in de beste omstandigheden deel te nemen aan een sollicitatieprocedure. Heb je een beperking of een bijzondere vraag, kan je dit steeds signaleren via sollicitatiesatp@uantwerpen.be met een duidelijke vermelding van de vacature en jouw vraag. Zo kunnen wij ons uiterste best doen om redelijke aanpassingen voor jou te voorzien.

Academisch personeel

Solliciteren voor een functie binnen het Academisch Personeel verloopt via het online sollicitatieplatform.

Wanneer we je online sollicitatie ontvangen hebben, krijg je hiervan een bevestiging. De selectiecommissie bekijkt na het verstrijken van de vacaturedatum alle sollicitaties en evalueert de gevraagde opleiding, competenties en ervaring.

De selectiecommissie beslist over de verdere selectieprocedure en communiceert hierover met de kandidaten. Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, kan naast een gesprek met de selectiecommissie ook een functiegerichte proef plaatsvinden. Zo kan men vragen om een onderzoeksvoorstel uit te werken of een proefles te geven, die in sommige gevallen publiekelijk toegankelijk kan zijn.

In de selectiecommissie zetelen vertegenwoordigers van het departement of de faculteit waar de functie vacant is en soms ook externe leden. Als sollicitant word je op de hoogte gehouden van de volgende stappen in de selectie. Na afloop van een selectieprocedure geven we steeds feedback. Uiteraard worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

[TOP]
 

Administratief en technisch personeel

Solliciteren voor een functie binnen het Administratief en Technisch Personeel verloopt via het online sollicitatieplatform. Wanneer we je online sollicitatie ontvangen hebben, krijg je hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de vacaturedatum start de eerste selectiefase. De selectiecommissie maakt een grondige screening op basis van gevraagde opleiding, competenties, ervaring,… Enkel de profielen die het best overeenkomen met het gezochte profiel worden uitgenodigd voor een volgende selectiefase. De inhoud hiervan is afhankelijk van de (begin)graad van de functie waarvoor je solliciteert:

  • Graad 1 tot en met 3: een gesprek met de selectiecommissie en eventueel een functiegerichte proef.
  • Graad 4 tot en met 8: een functiegerichte proef en/of capaciteitstesten, gevolgd door een gesprek met de selectiecommissie.
  • Graad 9 tot en met 10: gesprek met de selectiecommissie, gevolgd door een assessment.

In de selectiecommissie zetelen vertegenwoordigers van het Departement Personeel & Organisatie, het departement of de faculteit waar de functie vacant is en soms ook een waarnemer vanuit het personeel. Als sollicitant word je op de hoogte gehouden van de volgende stappen in de selectie. Na afloop van een selectieprocedure geven we steeds feedback. Uiteraard worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

[TOP]