Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Valorisatiemanager IOF consortium InSusChem: Consortium for Integrated Sustainable Chemistry Antwerp

Departement : Valorisatie
Regime : Voltijds

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) zoekt in het kader van de steun aan het basis- en toegepast onderzoek verleend uit het Industrieel Onderzoeksfonds AUHA (IOF) een voltijdse

Valorisatiemanager IOF consortium InSusChem: Consortium for Integrated Sustainable Chemistry Antwerp

De valorisatiemanager van het IOF consortium InSusChem is de aanspreekpersoon voor het consortium. Hij/zij bouwt mee de strategie en roadmap uit voor de technologische en strategische ondersteuning van innovatieve projecten binnen InSusChem. Het is een consortium met 14 professoren en hun teams geclusterd rond geïntegreerde wetenschappelijke en technologische kennis in duurzame chemie en materialen. Het consortium focust op duurzame, circulaire chemische productie door efficiënt en alternatief energie- en grondstofgebruik gerealiseerd door nieuwe chemische reactiepaden, technologieën, reactoren en materialen. Daarenboven zijn transversale expertises geïntegreerd, die essentiële ondersteuning bieden en data-gebaseerde beslissingen mogelijk maken door simulaties, techno-economische en milieu-impact beoordelingen en onzekerheidsanalyses.

Uw opdracht

De doelstellingen van een IOF (industrieel onderzoeksfonds) zijn, op korte tot middellange termijn, de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven stimuleren en een portefeuille van toepassingsgerichte kennis bij de associatie opbouwen.

Uw kernopdracht is

 • het ondersteunen en ontwikkelen van opportuniteiten tot industrieel gedreven projecten en de beoogde valorisatie van het consortium te initiëren, aan te sturen en te coördineren;
 • de noden van het bedrijfsleven vertalen in (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten door het bij elkaar brengen van de expertise van onderzoekers van het InSusChem consortium met oog op contractuele samenwerking (bilateraal, multilateraal en via overheidskanalen voor steun van innovatie in het bedrijfsleven) en valorisatie verwant aan duurzame chemie;
 • het overzien van het projectportfolio in het valorisatiedomein duurzame chemie & materialen;
 • de coördinerende aansturing in samenspraak met de betrokken professoren en onderzoekers behoort tot uw takenpakket. Je zal daarbij vooral inzetten op het ondersteunen van professoren en onderzoekers van InSusChem tot het verwerven van gezamenlijke samenwerkingsprojecten gericht op valorisatie en de daarbij horende financiering;
 • het aanboren van nieuwe valorisatie-opportuniteiten met als doelstelling het valoriseren van de in het IOF consortium aanwezige expertise samen met de bedrijfswereld;
 • het uitwerken en schrijven van projectaanvragen op nationaal en internationaal niveau is daarom ook onderdeel van jouw takenpakket;
 • je bouwt mee de strategie, roadmap en samenwerkingen van het consortium uit. Je groeit uit tot hét aanspreekpunt van het InSusChem consortium voor interne en externe stakeholders;
 • je ziet opportuniteiten voor samenwerking vanuit een breed kennisprofiel. Vanuit de bedrijfscontext zie je samenwerkingsopportuniteiten.
 • Tevens ondersteun je de onderzoekers in het identificeren van valorisatietrajecten voor hun onderzoeksresultaten;
 • je werkt aan de UAntwerpen nauw samen met valorisatiemanagers, onderzoeksmanagers, juristen en andere experten. Je stimuleert als lid van het IOF consortium de samenwerking met andere faculteiten/departementen/onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de AUHA en helpt mee aan de opbouw van nationale en internationale netwerken.

Je staat vanuit je valorisatiemanagementfunctie in voor het verzekeren en verder uitbouwen van het IOF consortium met de bedoeling:

 1. de samenwerking met de bedrijfswereld te garanderen, te behouden en te bevorderen;
 2. de ‘intellectuele eigendom’ en potentieel valoriseerbare kennis te verruimen;
 3. exploreren van nieuwe initiatieven op gebied van samenwerking en valorisatie.

Meer algemeen zijn je activiteiten steeds gericht op de industriële valorisatie van nieuwe technologieën en onderzoeksresultaten uit het IOF-consortium waarbij ernaar gestreefd wordt de IOF-parameters van de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de AUHA te verhogen: doctoraten (P1), A1-publicaties en citaties (P2), industriële inkomsten (P3), inkomsten uit EU programma’s (P4), octrooien (P5) en spin-offs (P6), waarbij de inzet van de valorisatiemanager zich vooral situeert op P3, P4, P5 en P6.

Uw profiel

 • Je bent in het bezit van een master diploma in een chemisch ingenieurs-domein, chemie, of materiaaltechnologie en je hebt 5 jaar relevante ervaring. Het bezit van een doctoraat op proefschrift in het onderzoeksdomein van het IOF consortium is geen vereiste maar wordt als een bijkomende troef beschouwd, evenals onderzoekservaring in het bedrijfsleven.
 • Je combineert een brede wetenschappelijke interesse in duurzame chemie met uitgesproken zin voor valorisatie van onderzoeksresultaten.
 • Je bent proactief en gericht op het faciliteren van samenwerking tussen onderzoekers en industriële partners.
 • Je hebt kennis van valorisatietrajecten in een kennis- of technologie-gebaseerde omgeving en voeling met zowel de academische als de bedrijfssector.
 • Ervaring met aantrekken van extern privaat en publiek toegepast onderzoek op nationaal en internationaal niveau strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt ervaring met valorisatie van onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven of ervaring in de private sector in een sterk op innovatie georiënteerde omgeving. Relevante industriële ervaring is een sterke troef.
 • Kennis van technologietransferprocessen voor academische kennis, alsmede het beschikken over de nodig managementcapaciteiten om een grote diversiteit aan innovatieve en technologische projecten te beheren, leveren een voordeel.
 • Kennis van business development, IP strategie en contractonderhandeling is nodig.
 • Ervaring met EU projecten alsook met diverse aspecten van beheer van eigendomsrechten strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een scherp inzicht in het innovatie ecosysteem en weet proactief in te spelen op opportuniteiten voor samenwerking.
 • Je neemt graag een coaching en training rol op in valorisatie aspecten voor de jongeren in het consortium. Ervaring met het dagelijks management van chemische projectteams alsook een netwerk binnen het brede ecosysteem van de chemische sector strekken tot aanbeveling.
 • Je bent een proactieve netwerker en brengt een relevant netwerk mee.
 • Je hebt een uitstekende ondernemingszin en beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden.
 • Je bent een teamspeler communicatief, proactief, flexibel, klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht.
 • Je hebt een goede actieve kennis van Engels en de courante MS Office software.

Wij bieden

 • een dynamische en stimulerende omgeving;
 • de mogelijkheid om te evolueren naar het aanspreekpunt bij uitstek in een consortium dat de valorisatie van de onderzoeksresultaten in het topic van duurzaamheid en materialen van een team academici beoogt, in samenwerking met de (chemische) industrie;
 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • een voltijdse bruto maandwedde afhankelijk van je academische kwalificaties en beroepservaring varieert van € 4.134,93 tot € 6.272,13 (junior profiel) of; € 4.872,62 tot € 8.708,66 (senior profiel);
 • glijdende werkuren;
 • 40 vakantiedagen + 1 week collectieve sluiting (één week tussen kerstmis en nieuwjaar);
 • gratis woon-werk verkeer met het openbaar vervoer;
 • fietsvergoeding (0,23 euro per kilometer);
 • datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk na afronding van de selectieprocedure.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 16 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief en (2) je cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze data in je agenda rekening te houden: 8 september 2020 in de voormiddag.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be.
 • Voor informatie betreffende het IOF kan je contact opnemen met Jurgen Joossens (Tel. 03 265 30 25, Jurgen.Joossens@uantwerpen.be);
 • Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact op te nemen met Vera Meynen, (vera.meynen@uantwerpen.be, T +32 265 23 68).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteren