Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Valorisatiemanager IOF consortium Q-INSPEX

Departement : Valorisatie
Regime : Voltijds

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) zoekt in het kader van de steun aan het basis- en toegepast onderzoek verleend uit het Industrieel Onderzoeksfonds AUHA (IOF) een voltijdse

Valorisatiemanager voor het IOF Consortium Q-INSPEX, bestaande uit volgende groepen: imec-Visionlab (VLAB), Antwerpen X-straal analyse, Elektrochemie en Speciatie (AXES), Optische metrologie, 3D-ontwerp en Mechanica (Op3Mech) en Erfgoedwetenschappen Antwerpen (ARCHES), alle vier verbonden aan de faculteit wetenschappen en toegepaste ingenieurswetenschappen.

Wetenschappelijk-thematisch is de focus van het onderzoek van het consortium gericht op ontwikkeling van nieuwe, niet-invasieve beeldvormings- en beeldverwerkingsmethoden kwantitatieve inspectie en beeldvorming van objecten en personen. De belangrijkste beeldvormingstechnologieën hierin zijn röntgen-, (nabij)infrarood en TeraHertz beeldvorming. Deze technologieën kunnen ingezet worden als (i) een R&D tool om specifieke karakteristieken van materialen (eetwaren, verf, polymeren,...) te meten, (ii) als een kwaliteitscontroleprocedure, geïmplementeerd in een industriële omgeving (bv. aan hoge verwerkingssnelheden) of (iii) inspecties in het veld van gewassen en infrastructuur (bv. corrosie). Bovendien kunnen ze worden toegepast in een breed scala van domeinen: productie van composieten, kunstvoorwerpen, archeologie, textiel, gewassen, voeding, enz.

Jouw opdracht

 • Je staat vanuit je valorisatiemanagementfunctie in voor het verzekeren en verder uitbouwen van het IOF consortium met de bedoeling: (ii) de ‘intellectuele eigendom’ en potentieel valoriseerbare kennis te verruimen;
 • (iii) exploreren van nieuwe initiatieven op gebied van samenwerking en valorisatie;
 • (i) de samenwerking met de bedrijfswereld te garanderen, te behouden en te bevorderen;
 • Je boort nieuwe valorisatie-opportuniteiten aan met als doelstelling het valoriseren van de in het IOF consortium aanwezige expertise samen met de bedrijfswereld;
 • Je stimuleert als lid van het IOF consortium de samenwerking met andere faculteiten/departementen/onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de AUHA en helpt mee aan de opbouw van nationale en internationale netwerken;
 • Aan de Universiteit Antwerpen werk je nauw samen met valorisatiemanagers, onderzoeksmanagers, juristen en andere experten;
 • Je bouwt mee de strategie, roadmap en samenwerkingen van het consortium uit. U groeit uit tot hét aanspreekpunt van het Q-INSPEX consortium voor interne en externe stakeholders.

Meer algemeen zijn je activiteiten steeds gericht op de industriële valorisatie van nieuwe technologieën en onderzoeksresultaten uit het IOF-consortium waarbij ernaar gestreefd wordt de IOF-parameters van de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de AUHA te verhogen: doctoraten (P1), A1-publicaties en citaties (P2), industriële inkomsten (P3), inkomsten uit EU programma’s (P4), octrooien (P5) en spin-offs (P6), waarbij de inzet van de valorisatiemanager zich vooral situeertop P3, P4, P5 en P6.

 Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een master diploma in de wetenschappen of ingenieurswetenschappen en je hebt 5 jaar relevante ervaring. Het bezit van een doctoraat op proefschrift in het onderzoeksdomein van het IOF consortium is geen vereiste maar wordt als een bijkomende troef beschouwd;
 • Aantoonbare ervaring in valorisatie van onderzoek dat aansluit bij 1 of meerdere van de expertise domeinen van het IOF consortium:
  • X-stralen beeldvorming (toegepast op industriële inspectie)
  • X-stralen diffractie en fluorescentie
  • Visuele inspectiesystemen
  • Terahertz-beeldvorming
  • Thermografie
  • Aardobservatie
 • Je hebt een uitstekende ondernemingszin en beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden en ervaring met contractonderhandelingen;
 • Je hebt voeling met zowel de academische als de bedrijfssector; relevante industriële ervaring is een sterke troef;
 • Ervaring met aantrekken van extern onderzoek van de bedrijfswereld en de overheid in het domein van basis- en toegepast onderzoek op zowel nationaal als internationaal niveau strekt tot aanbeveling;
 • Kennis van technologietransferprocessen voor academische kennis, alsmede het beschikken over de nodig managementcapaciteiten om op synergetische wijze een grote diversiteit aan projecten te beheren, leveren een voordeel;
 • Ervaring met EU projecten alsook met diverse aspecten van beheer van eigendomsrechten strekt tot aanbeveling;
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht;
 • Omwille van de nationale en internationale context van de functie, is het belangrijk dat je vloeiend Engels spreekt en kennis van het Frans een pluspunt;
 • Je hebt kennis van de courante MS Office software.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een voltijdse bruto maandwedde afhankelijk van je academische kwalificaties en beroepservaring varieert van € 4.134,93 tot € 6.272,13 (junior profiel) of; € 4.872,62 tot € 8.708,66 (senior profiel)
 • Een dynamische en stimulerende omgeving;
 • Glijdende werkuren;
 • 40 verlofdagen per jaar en 1 week collectieve sluiting (1 week tussen kerstmis en nieuwjaar);
 • Gratis woon-werk verkeer met het openbaar vervoer;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding;
 • De datum van indiensttreding: zo snel mogelijk

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 17 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief en (2) je cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze data in je agenda rekening te houden: 15 september 2020.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be.
 • Voor informatie betreffende het IOF kan je contact opnemen met Jurgen Joossens (Tel. 03 265 30 25, Jurgen.Joossens@uantwerpen.be );
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. Jan Sijbers (Tel. 03 265 89 11, jan.sijbers@uantwerpen.be)

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteren