Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Zelfstandig academisch personeel, Neuroimmunologie

Departement : Centrum voor Moleculaire Neurologie
Regime : Deeltijds

Binnen het VIB Centrum voor Moleculaire Neurologie (VIB CMN) en het Departement Biomedische wetenschappen van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen, is volgende deeltijdse functie (m/v) vacant:

Zelfstandig academisch personeel in het domein neuroimmunologie (50%)

Het VIB CMN is één van de acht onderzoekscentra van het VIB instituut. In VIB CMN zijn een 75-tal onderzoekers werkzaam in het domein van complexe neurologische ziekten van het centrale en perifere zenuwstelsel bij de mens (https://uantwerpen.vib.be/). Bovendien beschikt VIB CMN over een centrale faciliteit gespecialiseerd in genomische analyses en heeft de Universiteit Antwerpen verschillende ondersteunende kernfaciliteiten voor ondermeer biomedische beeldvorming (confocale microscopie, EM, MRI, microtomografie) en proteoom analyses.

Uw opdracht

 • U bouwt onderzoek uit in het domein van de neuroimmunologie met de nadruk op neurodegeneratieve hersenziekten.
 • U ontwikkelt en gebruikt innovatieve analyse technieken om in vitro en in vivo modellen van neuroinflammatie te ontwikkelen. U gebruikt deze modellen om ziekte mechanismen te onderzoeken en biomerkers en therapeutische strategieën in het veld van de neurodegeneratieve hersenziekten te identificeren.
 • U ontwikkelt en gebruikt single-cell sequencing technieken om de bijdrage van individuele populaties van hersencellen aan het ontstaan en de progressie van neurodegeneratieve hersenziekten te bestuderen.
 • U profileert zich als een spilfiguur in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten VIB CMN en de universiteit.
 • U wordt belast met taken van dienstverlening zoals het verlenen van wetenschappelijk advies en ondersteuning in neuroimmunologie aan onderzoeksgroepen in VIB CMN en de universiteit.
 • U verwerft en beheert lokale, nationale en internationale onderzoeksfondsen.
 • U draagt bij tot het geven van lessen in de opleidingen biomedische wetenschappen en/of biochemie en biotechnologie en fungeert als promotor van bachelor scripties, masterproeven en doctoraten.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de biomedische wetenschappen of biochemie.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U heeft een internationaal wetenschappelijk curriculum en hebt minimum 6 jaar onderzoekservaring in het ontwikkelen en gebruik van cel- en dier modellen voor onderzoek binnen de neuroinflammatie en neurodegeneratieve hersenziekten.
 • U hebt uitgebreide ervaring in computer gebaseerde biostatistische en bioinformatieve analyses alsook ervaring met wetlab methodologieën.
 • U hebt ervaring in interdisciplinaire samenwerkingen relevant voor het onderzoek van neurodegeneratieve hersenziekten.
 • U beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden, en bent in staat om in teamverband te werken en leiding te geven.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

 Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van 3 jaar, mogelijk hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2020;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.340,07 tot € 6.397,43 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.969,96 tot € 7.807,73;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 11 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Prof. Rosa Rademakers, PhD, Scientific Director VIB CMN (rosa.rademakers@uantwerpen.vib.be).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

 

Solliciteren