Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Mandaatassistent, Interpretable representation learning

Departement : Departement Informatica
Regime : Voltijds

Het Departement Informatica van de Faculteit Wetenschappen zoekt een voltijds

Mandaatassistent in het onderwerp van interpretable representation learning

Jouw opdracht

Je maakt als mandaatassistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Daarnaast verleen je ondersteuning aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in de onderwerp van interpretable machine learning.

Project:

Over de relatie tussen ontrafelde voorstellingen geleerd met Deep Neural Networks en Capsule Networks.

Capsule Networks (CapsNets) zijn onlangs opnieuw geïntroduceerd als een compacter en interpreteerbaar alternatief voor Diepe Neurale Netwerken (DNN's) die in de afgelopen tien jaar bij verschillende taken state-of-the-art resultaten hebben bereikt. In de afgelopen jaren hebben capsule netwerken bewezen dat ze in staat zijn om representatie te leren met een hogere stabiliteit/robuustheid ten opzichte van verstoringen, vereisen ze een lager aantal parameters en coderen ze semantische concepten op een hiërarchische manier. Dit laatste aspect heeft tot doel de geleerde representatie beter interpreteerbaar te maken. Bovendien is dit laatste kenmerk vrij gerelateerd aan dat van Neurale Netwerken en andere modellen die gericht zijn op het leren van ontrafelde representaties. Het doel van dit project is het analyseren van de relatie tussen ontrafelde representaties die CNN's en CapsNets hebben geleerd met als doel het beoordelen van de kracht en de zwaktes van hun interpretatievermogen en het mogelijk maken van doorlopend/online leren.

 • Je organiseert je doctoraatswerk en rapporteert regelmatig over de voortgang.
 • Je volgt de doctoraatsopleiding aan de Antwerp Doctoral School ter ondersteuning van je doctoraatstraject.
 • Je presenteert de bevindingen van je doctoraatsonderzoek op wetenschappelijke congressen en je streeft naar publicaties in de wetenschappelijke pers.
 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs aan computerwetenschappen en informatica studenten van de bachelor en master niveau.
 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van werkvormen, leer- en lesmaterialen, evaluaties, etc.
 • Je begeleidt studenten bij bachelorscripties en masterproeven.
 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten en de werking van de onderzoeksgroep Internet Data Lab (IDLab).
 • Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van IDLab. Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en de alumniwerking, je zetelt in raden en commissies, etc.

Jouw profiel

 • Je bezit een masterdiploma in Informatica/computerwetenschappen of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

 Aanbod

 • We bieden een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar. De aanstelling is tweemaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, tot een totale termijn van 6 jaar.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel.    
 • De voorziene startdatum is 1 september 2020.
 • Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 9 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief en (2) je cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. José Oramas – jose.oramas@uantwerpen.be 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteren