Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Onderzoeker in het domein technologie en belastingheffing

Departement : Faculteit Rechten
Regime : Voltijds

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruik makend van de bijkomende armslag die is geboden door de Vlaamse Regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF-Methusalem), heeft de Faculteit Rechten een vacature voor een voltijds

Onderzoeker in het domein technologie en belastingheffing

Uw opdracht

De opdracht zal gedurende drie jaar bestaan uit wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeksdoeleinden van het onderzoeksexcellentiecentrum DigiTax (www.ata-digitax.com). Meer in het bijzonder dient onderzoek te worden gevoerd naar inzet van artificiële intelligentie door de fiscale administratie. Het onderzoek spitst zich toe op de kwaliteitsnormen waaraan een Europees wettelijk kader met betrekking tot de inzet van persoonsgegevens voor AI toepassingen moet voldoen. Hierbij wordt uitgegaan van een principieel evenwicht tussen enerzijds het recht op privacy, inclusief het recht op gegevensbescherming alsook het beginsel van non-discriminatie, en anderzijds de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van AI door de belastingadministratie.

Uw profiel

 • U bent master in de rechten.

De voorgaande voorwaarde is een ontvankelijkheidsvoorwaarde.

 • U heeft zeer goede studieresultaten.
 • U heeft een specifieke interesse voor technologie en mensenrechten.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en sterk samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • een aanstelling als onderzoeker, in tijdelijk dienstverband voor een duur van drie jaar;
 • bij gelijke kwalificaties geeft het universiteitsbestuur in beginsel voorrang aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen het wetenschapsgebied. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat;
 • datum van indiensttreding is het najaar van 2020 (exacte datum in onderling overleg te bepalen);
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kan tot en met 15/09/2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier.
 • U voegt bij uw sollicitatie:
  • de tekst van uw masterproef;
  • gedetailleerd overzicht van uw studieresultaten;
  • een op de functie gerichte motivatiebrief.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over het profiel en de opdracht kunt u contact opnemen met Prof. Anne Van de Vijver of Prof. Sylvie De Raedt (anne.vandevijver@uantwerpen.be of sylvie.deraedt@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

 

Solliciteren