Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Zelfstandig academisch personeel in het domein tumorimmunologie en cellulaire immuuntherapie

Departement : Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Regime : Deeltijds

De vakgroep VAXINFECTIO (Vaccin- en Infectieziekteninstituut) van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft volgende deeltijdse vacature zelfstandig academisch personeel (20%) in het domein tumorimmunologie en cellulaire immuuntherapie (Laboratorium voor Experimentele Hematologie)

Uw opdracht

 • U doceert service-onderwijs van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) aan de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen binnen de opleidingsonderdelen ‘Medische Celbiologie’ (1e master Biochemie, 30u, 4 studiepunten), ‘Medical Cell Biology: Stem Cells and Gene Therapy’ (1e master Biomedische Wetenschappen, 45u, 6 studiepunten), met de bedoeling om in één of beide vakken uit te groeien tot co-titularis; en ‘Celcultuur en Immunochemie’ (practicum, 2e bachelor Biomedische Wetenschappen, 50u, 5 studiepunten).
 • U leidt de Tumorimmunologiegroep binnen het Laboratorium voor Experimentele Hematologie van de FGGW in samenspraak met de disciplineverantwoordelijke Hematologie en coördineert actieve en nieuwe academische klinische studies onder de bevoegdheid van het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).
 • U bouwt onderzoek uit in de domeinen van tumorimmunologie, cellulaire immuuntherapieën en immuunmonitoring, dewelke aansluiting vinden en geïntegreerd worden in de diverse onderzoeksdomeinen van het Laboratorium voor Experimentele Hematologie en van het Vaccin- en Infectieziekteninstituut (VAXINFECTIO) en in de facultaire speerpunten ‘Oncologie’ en ‘Infectieziekten en vaccinologie’.
 • U voert fundamenteel en translationeel onderzoek uit naar innovatieve kankerimmuuntherapieën en immuunmonitoring en werkt klinisch onderzoek uit met geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (advanced therapy medicinal products (ATMP)) in functie van het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde en de betrokken klinische diensten.
 • U verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfondsen voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek, met inbegrip van uitvoering van de operationele administratie.
 • U fungeert als promotor van doctoraatsstudenten en begeleidt bachelor- en masterstudenten in het kader van stages en/of masterthesissen.
 • U zet interdisciplinaire, (inter)nationale samenwerkingen op met academische en industriële partners en werkt waar mogelijk valorisatieprojecten uit.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent advies binnen en buiten de UAntwerpen alsook binnen het UZA, u fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse (wetenschappelijke) instellingen, u fungeert als reviewer voor internationale WoS-geïndexeerde tijdschriften, u neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen, u vertegenwoordigt de onderzoeksgroep binnen externe organisaties zoals overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties, u neemt deel aan wetenschapscommunicatie naar het brede publiek.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de (bio)medische wetenschappen.
 • U heeft ten minste 6 jaar postdoctorale ervaring binnen het domein van de tumorimmunologie en cellulaire immuuntherapie.
 • U bent vertrouwd met het gebruik van (primaire) celculturen, cellulaire immunologische testen en de ontwikkeling en optimalisatie ervan. Uitstekende kennis van multiparameter flowcytometrie en (immuun)cel fenotypering en analyse van onderzoeksdata is een vereiste.
 • U heeft lopende onderzoekslijnen binnen uw domein met wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften als eerste of laatste auteur.
 • U heeft ervaring met de coördinatie van academische klinische onderzoeksprojecten in het domein van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP) met kennis van de relevante (inter)nationale wetgevingen. Ervaring met implementatie van Good Clinical Practice (GCP), voor regulatie van de ethische en wetenschappelijke kwaliteit van klinische proeven; en met Good Manufacturing Practice (GMP), voor regulatie van het ontwerp, monitoring en controle van productieprocessen en -faciliteiten, strekt tot aanbeveling.
 • U beschikt over een (inter)nationaal netwerk met betrekking tot kankerimmuuntherapieën, immuunmonitoring en geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van 3 jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 januari 2021;
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Hoe solliciteren?

 • Je kan tot en met 23/08/2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Zwi Berneman, zwi.berneman@uantwerpen.be, tel. 03 821 39 15.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

 

Solliciteren