Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Academisch medewerker Economie

Departement : Departement Economie
Regime : Voltijds

Het Departement Economie van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie heeft een vacature voor het academiejaar 2020-2021 voor een voltijdse betrekking als academisch medewerker Economie. Deze functie kan eventueel ingevuld worden door twee halftijdse posities.

Functie

Je maakt als tijdelijk academisch medewerker deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je voornaamste focus ligt op het ondersteunen van het onderwijs in het domein economie. Daarnaast draag je actief bij aan dienstverlening (b.v. infodagen, hulp bij organisatie examens).

Onderwijs

 • Je ondersteunt in samenwerking met de collega’s onderwijsassistenten een aantal opleidingsonderdelen in het domein Economie.
 • Je draagt bij aan activerend, studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs.
 • Je ondersteunt de ontwikkeling van digitale en blended werkvormen, leer- en lesmaterialen en evaluaties.Dienstverlening
 •  Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van het Departement Economie. Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en examens.


Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelsingenieur (in de beleidsinformatica), Sociaal-Economische Wetenschappen of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van aanstelling.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Onderwijservaring of een getuigschrift pedagogische bekwaamheid, behaald via een lerarenopleiding of een andere didactische opleiding, is een meerwaarde.
 • Je hebt een studentgerichte aanpak en je activeert het leren van studenten.
 • Je communiceert vlot en je bent in staat om complexe inhoud op een heldere manier over te brengen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands (voor anderstaligen is een certificaat van kennis Nederlands op niveau C1 een vereiste) en je hebt een goede kennis van het Engels.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als tijdelijk academisch medewerker voor een periode van één jaar.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel. Bij een deeltijdse aanstelling wordt je salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • De voorziene startdatum is 15 september 2020 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op de stadscampus van de universiteit Antwerpen in een dynamische en stimulerende werkomgeving omringd door aangename collega’s.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met maandag 17 augustus voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker je motivatiebrief toe.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze data in je agenda rekening te houden: woensdag 26 augustus of donderdag 27 augustus (selectiegesprek).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Jacques Vanneste, voorzitter Departement Economie, Jacques.Vanneste@uantwerpen.be of Bruno.Deborger, vice-voorzitter Departement Economie, Bruno.Deborger@uanwterpen.be.  

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

 

Solliciteren