Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Doctoraatsbursaal Foto-(elektro)katalytische waterstofproductie

Departement : Departement Bio-ingenieurswetenschappen
Regime : Voltijds

Het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Faculteit Wetenschappen zoekt een voltijdse

Doctoraatsbursaal in het domein Foto-(elektro)katalytische waterstofproductie

Functie

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het domein “Foto-(elektro)katalytische waterstofproductie en -opslag”. Je bestudeert materialen en processen voor efficiĆ«ntie zonlichtgevoelige foto(-elektro)katalysatoren die kunnen ingezet worden voor duurzame waterstofproductie en/of -opslagreacties. Deze materialen worden toegepast als coating, in specifieke reactorconfiguraties, of in foto-elektrochemische cellen. Zowel procesoptimalisatie als design zijn hierbij grote uitdagingen.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op binnen de specialisatie chemie en/of milieu van het departement bio-ingenieurswetenschappen

 Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen (katalyse, chemie, of milieutechnologie), chemie of gelijkwaardig, of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van aanstelling.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je bent flexibel en zelfstandig.
 • Je beschikt over een grondige basiskennis en experimentele vaardigheden in minstens twee van volgende domeinen: katalyse, materiaalsynthese, reactortechnologie, procestechnologie, elektrochemie.
 • Je dingt mee naar extern gefinancierde doctoraatsbeurzen en onderzoeksfondsen.

 Aanbod

 • We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar. De beurs is eenmaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, met een termijn van twee jaar.
 • De voorziene startdatum is 1 november 2020 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op Campus Groenenborger, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met donderdag 3 september 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief en je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om 21 september in de VM in je agenda vrij te houden voor het selectiegesprek.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. Sammy Verbruggen, +32 265 32 60, sammy.verbruggen@uantwerpen.be 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriĆ«ntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteren