Vacatures voor academisch personeel


Als je meer wilt weten over de carrièremogelijkheden binnen YUFE (Young Universities for the Future of Europe), bekijk dan de YUFE-vacaturepagina en de YUFE-website.


Departement: Departement Economie
Regime Voltijds

Het Departement Economie van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie heeft de volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein economie

Functie

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ook organiserende en leidinggevende taken behoren tot je opdracht.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de bachelor- en/of masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (de eerste twee jaar 18 ECTS-studiepunten; vanaf het derde jaar 24 ECTS-studiepunten).
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij bachelor- en masterproeven.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in je specialisatiedomein binnen de economische wetenschap en/of je werkt samen met de reeds bestaande expertise van het Departement Economie.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op.
 • Je biedt wetenschappelijke diensten aan: je neemt onder andere deel aan de nationale en internationale wetenschappelijke netwerken in uw onderzoeksdomein en neemt deel aan beleidsgerichte publieke fora.

Organisatie en leiderschap

 •  Je neemt geleidelijk bestuurlijke en leidinggevende verantwoordelijkheden op binnen het Departement Economie en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.
 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Profiel

 •  Je behaalde een doctoraat op proefschrift (PhD) in de economische wetenschappen.
 • Je kan enkele jaren postdoctorale ervaring (of gelijkwaardige ervaring) aantonen. Kandidaten met uitstekende onderzoeks- en onderwijskwaliteiten uit alle belangrijke domeinen van de economie zijn welkom om te solliciteren.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid. Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier opgebouwd.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden. Kandidaten worden beoordeeld op hun potentieel om bij te dragen tot uitmuntend onderzoek en onderwijs.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet beheerst, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

 Aanbod

 • We bieden een voltijdse aanstelling als ZAP-lid. Je graad (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties. Junior ZAP-leden krijgen doorgaans een tijdelijke aanstelling als tenure track docent voor vijf jaar en vervolgens een vaste benoeming als hoofddocent. Een aanstelling als hoofddocent of hoger leidt na maximum drie jaar tot een vaste benoeming. Een gunstige prestatiebeoordeling is telkens vereist voor de benoeming.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • De voorziene startdatum is (bij voorkeur) 15 september 2021.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 21 december 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. De interviews van de kandidaten, vooraf geselecteerd door een jury, vinden plaats in de maand januari 2021 (exacte data worden later bevestigd).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Jacques Vanneste, voorzitter Departement Economie, jacques.vanneste@uantwerpen.be of prof. dr. Bruno De Borger, vicevoorzitter Departement Economie, bruno.deborger@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.