Vacatures voor academisch personeel


Als je meer wilt weten over de carrièremogelijkheden binnen YUFE (Young Universities for the Future of Europe), bekijk dan de YUFE-vacaturepagina en de YUFE-website.


Departement: Departement Farmaceutische Wetenschappen
Regime Voltijds

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én ondersteund door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft de Universiteit Antwerpen, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Departement Farmaceutische Wetenschappen de volgende voltijdse vacature:

Junior onderzoeksprofessor (tenure track ZAPBOF)

Functie

Als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) draag je bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderzoek, dienstverlening en onderwijs. Ook organiserende en leidinggevende taken kunnen tot je opdracht behoren. Als onderzoeksprofessor bestaat je opdracht gedurende maximum 10 jaar hoofdzakelijk uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van de farmacologie van cardiovasculaire veroudering. Binnen de onderzoeksgroep Fysiofarmacologie van de Universiteit Antwerpen bestaat gedurende vele jaren ruime expertise in het onderzoek naar atherosclerose en hartziekten. De verdere uitbouw van een onderzoekslijn omtrent farmacologie van cardiovasculaire veroudering laat toe onze expertise te vervolledigen. De mechanismen die betrokken zijn bij cardiovasculaire verouderingsprocessen dienen verder te worden opgehelderd om farmacologische interventies te ontdekken die gericht zijn op het vertragen ervan.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in gerenommeerde internationale vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je neemt deel aan studentenwerving en populaire wetenschapscommunicatie.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein van de farmacologie en farmacokinetiek.
 • Jouw beperkte onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je werkt mee aan de lessen algemene farmacologie en farmacokinetiek en superviseert en evalueert mastertheses

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op binnen de kerntaak onderzoek en je bouwt mee aan het beleid van de onderzoeksgroep Fysiofarmacologie.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in het domein van de Farmacologie.
 • Je kan een minimale postdoctorale anciënniteit van twee jaar aantonen (ten laatste op het moment van aanstelling) in het domein van de cardiovasculaire farmacologie.
 • Je hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en je verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal het Nederlands niet machtig bent, ben je bereid om binnen de vijf jaar na je aanstelling het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse ZAPBOF-aanstelling in de graad van docent in het tenure track stelsel voor vijf jaar. Na een gunstige beoordeling volgt een vaste benoeming als hoofddocent.
 • Je hebt, bij positieve evaluatie van het mandaat na een periode van vijf jaar, gedurende in totaal maximaal tien jaar een mandaat als onderzoeksprofessor met een beperkte onderwijsopdracht, waardoor je je onderzoekscurriculum verder kan versterken. Na afloop van die (TT)ZAPBOF-periode volgt in principe een regulier ZAP-mandaat met een gemengde opdracht in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • Je ontvangt een aantrekkelijk startpakket dat bestaat uit een vierjarige doctoraatsbeurs en €50 000 werkingsmiddelen.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2021.
 • Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en 4 januari 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv, (4) een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden, inclusief een beknopte beschrijving (1 pagina) van het geplande doctoraatsonderzoek (zie startpakket)), (5) een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden), (6) twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan (één scientific abstract en één abstract in layman’s terms van elk maximum 500 woorden of 4 000 tekens). Gelieve alle documentatie in het Engels in te dienen.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze data in je agenda rekening te houden: 8 maart 2021 in de namiddag (selectiegesprek en proefles).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Guido De Meyer, woordvoerder onderzoeksgroep Fysiofarmacologie, guido.demeyer@uantwerpen.be, tel. +32 3 265 27 37. Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kan je contact opnemen met de medewerker (TT)ZAPBOF binnen het Departement Onderzoek & Innovatie, Mevr. Marianne De Voecht (0032 3 265 30 29).

 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.