Vacatures voor academisch personeel


Als je meer wilt weten over de carrièremogelijkheden binnen YUFE (Young Universities for the Future of Europe), bekijk dan de YUFE-vacaturepagina en de YUFE-website.


Departement: Departement Sociologie
Regime Voltijds

De Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen heeft een voltijdse vacature voor een

Junior onderzoeksprofessor (tenure track ZAPBOF) Socioeconomische Ongelijkheid en Beleid bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

De Universiteit Antwerpen is een vooruitstrevende Europese onderzoeksuniversiteit. In het kader van haar dynamische onderzoeksbeleid, en ondersteund door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) een voltijdse vacature voor een junior onderzoeksprofessor op het domein van sociaal-economische ongelijkheid en de impact van het beleid.

Het CSB maakt deel uit van het departement Sociologie en is een toonaangevend internationaal onderzoekscentrum over sociaal-economische ongelijkheid en beleid. De missie van het Centrum is bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid door excellentie in onderzoek naar sociale ongelijkheid en welvaartsverdeling in de welvaartsstaat. Het onderzoek is multidisciplinair en empirisch en steunt vooral op sociologische en economische theorieën en kwantitatieve methoden. Het Centrum streeft naar wetenschappelijke excellentie, maar ook naar maatschappelijke en beleidsimpact. Haar werk wordt gekenmerkt door integriteit, transparantie en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zorg voor de minstbedeelden. Het gedijt op een levendige en zorgzame werkomgeving die onderzoekers in staat stelt om individueel en in teamverband te floreren.

Functie

Als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) draag je bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderzoek, dienstverlening en onderwijs. Ook organiserende en leidinggevende taken kunnen tot je opdracht behoren. Als onderzoeksprofessor bestaat je opdracht gedurende maximum 10 jaar hoofdzakelijk uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van sociaal-economische ongelijkheid en beleid. Je draagt bij tot de samenwerking tussen onderzoekers van het Centrum, Departement, Faculteit, het Antwerpse Interdisciplinair Platform voor Onderzoek naar Ongelijkheid (AIPRIL) en internationale netwerken.
 • Je onderzoeksagenda sluit aan op de huidige en toekomstige onderzoeksprioriteiten van het CSB. Het CSB heeft een uitgebreid maar samenhangend onderzoeksprogramma dat zich richt op de vergelijkende studie van socio-economische ongelijkheden in ontwikkelde en opkomende welvaartsstaten, met een focus op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het onderzoek bestaat uit: 1) het beantwoorden van de vraag hoe gelijkheid gedefinieerd kan worden en het ontwikkelen van instrumenten om armoede en ongelijkheden te meten; 2) het ontwikkelen van indicatoren om beleidsinspanningen en veranderingen binnen de welvaartsstaat te observeren; 3) het analyseren van de relatie tussen beleid en sociaal-economische resultaten en het nadenken over de adequaatheid van beleidsparadigma's; 4) het bestuderen van alternatieve wegen om de situatie van de minstbedeelden te verbeteren.
 • Je verwerft en beheert externe financiering op nationaal, Europees en internationaal niveau.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctorale en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je neemt onder meer deel aan wetenschapscommunicatie, studentenwerving, raden en commissies.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs.
 • Gedurende de eerste 10 jaar van je aanstelling heb je beperkte lesfuncties. Na 10 jaar word je een voltijdse reguliere professor met een normale onderwijsbelasting. Je verstrekt dan onderwijs in de bachelor- en/of masteropleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen (bvb. op het domein van sociaal beleid, sociale ongelijkheid of arbeidssociologie).

Organisatie en leiderschap

 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Profiel en eisen

 • Je bent gespecialiseerd in het (vergelijkende) onderzoek naar sociaal-economische ongelijkheden en hun relatie tot beleid.
 • Je bent in het bezit van een doctoraatsdiploma in de sociale wetenschappen (bv. sociologie, socio-economische wetenschappen, sociaal beleid, bestuurswetenschappen) of een sterk verwante discipline (bv. institutionele of welvaartseconomie). Een multidisciplinaire achtergrond of publicatiedossier is een extra troef.
 • Je kan een minimale postdoctorale anciënniteit van twee jaar aantonen (ten laatste op het moment van aanstelling).
 • Je verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum. Je kan aantonen dat je in staat bent om een uitstekende academische carrière uit te bouwen. We verwachten publicaties in toonaangevende tijdschriften in de sociale wetenschappen en/of bij toonaangevende uitgevers over sociaaleconomische onderwerpen.
 • Je geniet erkenning onder je collega's (bijvoorbeeld door middel van citaten). Je kan het bewijs leveren van succes bij het verwerven van onderzoeksfinanciering.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je toont leiderschapspotentieel en geeft blijk van managementvaardigheden, vooral inzake grootschalige wetenschappelijke projecten.
 • Je hebt een track record van (internationale) onderzoekssamenwerking.
 • Je beschikt over aantoonbare onderwijs- en presentatievaardigheden.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Indien je de bestuurstaal het Nederlands niet machtig bent, ben je bereid om binnen de vijf jaar na je aanstelling het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse ZAPBOF-aanstelling in de graad van docent in het tenure track stelsel voor vijf jaar. Na een gunstige beoordeling volgt een vaste benoeming als hoofddocent.
 • Je hebt, bij positieve evaluatie van het mandaat na een periode van vijf jaar, gedurende in totaal maximum tien jaar een mandaat als onderzoeksprofessor met een beperkte onderwijsopdracht, waardoor je je onderzoekscurriculum verder kan versterken. Na afloop van die (TT)ZAPBOF-periode volgt in principe een regulier ZAP-mandaat met een gemengde opdracht in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • Je ontvangt een aantrekkelijk startpakket dat bestaat uit een vierjarige doctoraatsbeurs en €30 000 werkingsmiddelen.
 • De datum van aanstelling is ten vroegste 1 oktober 2021.
 • Je werk grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 4 januari 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv, (4) een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden, inclusief een beknopte beschrijving (1 pagina) van het geplande doctoraatsonderzoek (zie startpakket)), (5) een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden), (6) twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan (één scientific abstract en één abstract in layman’s terms) van elk maximum 500 woorden of 4 000 tekens. Gelieve alle documentatie in het Engels in te dienen.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Uit de ingediende aanvragen wordt een voorselectie gemaakt. De rest van de selectieprocedure is specifiek voor de functie en wordt bepaald door het selectiepanel.
 • Vrouwelijke kandidaten worden sterk aangemoedigd om te solliciteren. Bij gelijke kwalificaties wordt voorrang gegeven aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen de wetenschap.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Ive Marx, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (ive.marx@uantwerpen.be ; tel: 0032 3 2655395). Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kan je contact opnemen met de medewerker (TT)ZAPBOF binnen het Departement Onderzoek & Innovatie, Mevr. Marianne De Voecht (0032 3 265 30 29).

 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.