Vacatures voor academisch personeel


Als je meer wilt weten over de carrièremogelijkheden binnen YUFE (Young Universities for the Future of Europe), bekijk dan de YUFE-vacaturepagina en de YUFE-website.


Departement: Departement Biologie
Regime Voltijds

Het Departement Biologie van de Faculteit Wetenschappen zoekt een veelbelovend talent voor een voltijdse (100%) doctoraatsbeurs in het domein gedrag, functionele morfologie en biomechanica van dieren.

PhD-beurs Individuele variatie in voedselopnamegedrag en –mechanica bij zangvogels

Achtergrond

Bekfunctie staat centraal in één van de best gekende voorbeelden van evolutie door natuurlijke selectie bij gewervelde dieren: de radiatie van Darwinvinken. De functie van de bek hangt echter niet enkel af van zijn vorm omdat een gesofistikeerd biologisch apparaat vereist is om de bek te doen bewegen tijdens het voeden. Hoe vogels er precies in slagen om snel zaden te verplaatsen, positioneren, kraken en inslikken, moet nog ontdekt worden. Bovendien zijn er waarschijnlijk compromissen nodig tussen de verschillende functies van de bek, en zullen er verschillende selectiekrachten zijn, aangezien de bek onder andere ook voor communicatie en zang gebruikt wordt bij vogels.

Dit doctoraatsproject maakt deel uit van een nieuw project over bekmechanica bij zangvogels, en behandelt specifiek de volgende vragen: (1) welke 3-D-bewegingspatronen van de boven- en onderbek (hetzij amplitudes, snelheden, versnellingen) nemen we waar, en welke technieken worden er gebruikt tijdens het omgaan met zaden? (2) wat zijn de eigenschappen van een succesvolle voedselopname ten opzichte van een poging die faalt? (3) hoe beïnvloeden grootte en vorm van het zaadje de bekkinematica en technieken? en (4) wat zijn uiteindelijk de oorzaken van de inter-individuele variatie in onze studiepopulatie (kanaries Serinus canaria), rekening houdend met leeftijd, ervaring, geslacht, genetische effecten, en zaadvoorkeur (foerageerspecialisatie)?

Betrokken labo’s: Dit project wordt geleid door het Laboratorium voor Functionele Morfologie (FUNMORPH; www.uantwerpen.be/en/rg/funmorph/) in samenwerking met het labo voor Gedragsecologie en Ecofysiologie (BECO; www.uantwerpen.be/en/rg/behavioural-ecology-ecophysiology/). Aan het laboratorium voor Functionele Morfologie bestuderen we hoe organismen functioneren en evolueren. Voorbeelden van functies die bestudeerd worden zijn voortbeweging, voeding, vechten, communicatie, en thermoregulatie. Vele van onze projecten hebben een mechanistische aanpak: we proberen te begrijpen hoe een organisme werkt, i.e. hoe delen van het lichaam (voornamelijk deze van het voortbewegings- en voedingsapparaat) en lichaamsprocessen samenwerken om een dier te laten bewegen, eten, vechten, communiceren, enzovoort. In de onderzoeksgroep Gedragsecologie en Ecofysiologie worden de oorzaken en gevolgen van individuele variatie in gedragskenmerken bestudeerd, waarbij de vier belangrijkste aspecten van dierlijk gedrag in rekening worden gebracht: oorzaak, ontwikkeling, functie en evolutie.

Uw opdracht

 • U bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van gedrag, functionele morfologie en biomechanica van dieren met een focus op de interindividuele variabiliteit van voedselopnamekinematica bij zangvogels.
 • U zal experimenteel onderzoek uitvoeren in het laboratorium, gebruik makend van hogesnelheidsvideo’s uit meerdere aanzichten, gevolgd door computeranalyse van 3-D kinematica, en biostatistische analyses.
 • U neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen onderzoeksgroepen Functionele Morfologie (FUNMORPH) en Gedragsecologie en Ecofysiologie (BECO).

Uw profiel

 • U bezit een diploma van master/licentiaat in de Biologie, Biomedische wetenschappen, of Bio-ingenieurswetenschappen. Masters in andere wetenschapsdisciplines met een sterke affiniteit met dit onderwerp komen ook in aanmerking.
 • U hebt een sterke affiniteit voor onderzoek op vogels, gedrag, functionele morfologie en biomechanica.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U bent kwaliteitsgericht, nauwgezet, creatief en coöperatief.
 • U heeft een basiskennis van de biostatistiek, en bent gemotiveerd om gevorderde methoden aan te leren.
 • In het bezit zijn van een certificaat voor het uitvoeren van dierproeven (FELASA cat. B of C gelijkgesteld) is een plus.
 • Een basiskennis van programmeren (b.v. MATLAB, Visual Basic for Applications) is ook een plus.

Aanbod

 • We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar. Dit contract is hernieuwbaar na positieve evaluatie met een bijkomende drie jaar;
 • De effectieve startdatum zal bepaald worden in overleg met de geselecteerde kandidaat/kandidate.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Een fascinerend en veelzijdig onderzoek en PhD-project in een dynamische onderzoeksgroep.
 • Bijkomende training en opleidingsmogelijkheden;
 • Regelmatige deelname aan internationale congressen;
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 23 november 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: Omschrijf kort (max. 500 woorden) uw motivatie en relevante kennis
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Dr. Sam Van Wassenbergh (03 265 19 88) (sam.vanwassenbergh@uantwerpen.be). 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.