Vacatures voor academisch personeel


Departement: Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)
Regime Voltijds

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen wil bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld door middel van multidisciplinair academisch onderzoek, onderwijs, partnerschappen en politieke betrokkenheid. Meer informatie over het Instituut en zijn activiteiten is te vinden op www.uantwerp.be/iob.

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) heeft de volgende voltijdse vacature:

Mandaatassistent in het domein “Global governance en inclusieve ontwikkeling”

Functie

Je maakt als mandaatassistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Daarnaast verleen je ondersteuning aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Doctoraatsonderzoek

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het domein van ontwikkelingsprocessen, - actoren en -beleid, en binnen de onderzoekslijn ‘Global governance en inclusieve ontwikkeling’. Jouw onderzoek focust op burgerparticipatie bij de opvolging en evaluatie van beleid, projecten en programma’s (community based monitoring/citizen science/citizen observatories). Speciale aandacht gaat daarbij de processen van burgerparticipatie (inclusiviteit, machtsdynamieken, inbedding in lokale culturen, gebruik van mobiele technologie, …), de impact op het beleid (kwaliteit van data, gebruik van data, …), de gemeenschap (cohesie, sociaal kapitaal) en ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Je organiseert je doctoraatsonderzoek en rapporteert regelmatig over de voortgang.
 • Je volgt de doctoraatsopleiding aan de Antwerp Doctoral School ter ondersteuning van je doctoraatstraject.
 • Je presenteert de bevindingen van je doctoraatsonderzoek op wetenschappelijke congressen en je streeft naar publicaties in de wetenschappelijke pers.
 • Je draagt bij aan het aantrekken van (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs in ‘development evaluation and monitoring’.
 • Je onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s.
 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van werkvormen, leer- en lesmaterialen, evaluaties ….
 • Je bent betrokken bij de beoordeling van papers en masterproeven.

Onderzoek

 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten en de werking van het instituut.

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van het instituut.
 • Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en de alumniwerking, je zetelt in raden en commissies, …

Profiel

 •  Je behaalde een masterdiploma in ontwikkelingsstudies of aanverwante sociale wetenschappen (economie, sociologie, politieke wetenschappen, sociale geografie, antropologie, …) of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je communiceert vlot in het Engels. Kennis van andere relevante talen strekt tot aanbeveling.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar. De aanstelling is tweemaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, tot een totale termijn van 6 jaar.
 • Je bruto maandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel.
 • De voorziene startdatum is 1 september 2021.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 7 maart 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief, (2) je (academisch) cv, (3) doctoraatsvoorstel en toelichting
 • Je kandidaatstelling is niet volledig zonder een doctoraatsvoorstel (ca. 1.000 woorden) en een toelichting waarin je aangeeft hoe je PhD-project het profiel van de onderzoekslijn en dat van het IOB in het algemeen kan versterken (ca. 500 woorden). Deze documenten worden opgesteld in het Engels.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze data in je agenda rekening te houden: dinsdag 20 april 2021, 13.30 – 16.30 uur (selectiegesprek).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. Nathalie Holvoet, nathalie.holvoet@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.