Vacatures voor academisch personeel


Departement: Faculteit Sociale Wetenschappen – Antwerp School of Education
Regime Deeltijds

De Specifieke Lerarenopleiding van de Antwerp School of Education heeft volgende deeltijdse (20%) vacature voor de educatieve masteropleidingen:

 Gastprofessor in het domein didactiek engineering en technologie

Functie

 • Je doceert introductie vakdidactiek engineering en technologie (3 stp) en vakdidactiek engineering en technologie (6 stp) en superviseert de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent didactiek engineering en technologie (Groeistage, 5 stp).
 • Je begeleidt Masterproeven in het domein didactiek engineering en technologie als promotor en/of assessor.
 • Je bouwt onderzoek uit in het domein van didactiek engineering en technologie en/of in het domein van de onderwijskunde.
 • Ook dienstverlening behoort tot jouw takenpakket: je neemt onder meer deel aan de werking van de Antwerp School of Education of haar geledingen, bv. door de organisatie van de nascholing van leraren en vakmentoren, en verzorgt wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening in het domein van de didactiek engineering en technologie.
 • Je geeft leiding aan praktijkassistenten.

Profiel

 • Je bezit een doctoraat op proefschrift binnen het domein engineering en technologie of onderwijskunde/pedagogische wetenschappen.
 • Je bezit een diploma van leraar (geaggregeerde voor het secundair onderwijs) of een hieraan gelijkgesteld of gelijkwaardig diploma, of beschikt over evenwaardige elders verworven competenties.
 • Je hebt onderwijservaring die relevant is voor het domein van de didactiek engineering en technologie; onderwijservaring in het secundair onderwijs en/of in een andere onderwijscontext strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over innoverende onderwijsvaardigheden.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je hebt onderzoekservaring en publicaties in het domein van de didactiek engineering en technologie en/of algemene onderwijskunde.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je kan voldoen aan de taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Aanbod

 • We bieden een deeltijdse (20%) aanstelling voor een periode van twee jaar, eventueel hernieuwbaar na positieve evaluatie. Jouw graad (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor gastprofessor in de loonschalen voor het Bijzonder Academisch Personeel. Bij een deeltijdse aanstelling wordt je salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • De voorziene startdatum is 15 september 2021.
 • Je werkt grotendeels op de Stadcampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 28 februari 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden tijdens de maand maart.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. Tom Smits, voorzitter van de ALUA (+32 3 265 40 35).

 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.