Vacatures voor Academisch Personeel

Op deze pagina vind je al de lopende vacatures voor het Academisch Personeel. 


Departement: Departement Accountancy en Financiering
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen

Het Departement Accountancy en Financiering van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE) heeft de volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein Financial Accounting (docent of hoofddocent)

Functie

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ook organiserende en leidinggevende taken behoren tot je opdracht.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs, je doceert, in overleg met de departementsraad, opleidingsonderdelen in het domein van financial accountancy. Deze opleidingsonderdelen passen in de onderwijsprogramma’s van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Een deel van deze onderwijsopdracht kan ook service-onderwijs voor andere faculteiten en instituten zoals de Antwerp Management School omvatten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij masterproeven.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in het brede domein van accountancy.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in de Toegepaste Economische Wetenschappen of in een gelijkwaardig domein met een erkend diploma.
 • Je kan enkele jaren postdoctorale ervaring (of gelijkwaardige ervaring) aantonen.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je kan publicaties voorleggen in internationale peer-reviewed tijdschriften in het domein van de vacature.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Ervaring met onderwijs op executive niveau is een pluspunt.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse aanstelling als ZAP-lid. Jouw graad (docent, hoofddocent) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties. Junior ZAP-leden krijgen doorgaans een tijdelijke aanstelling als tenure track docent voor vijf jaar en vervolgens een vaste benoeming als hoofddocent. Een aanstelling als hoofddocent leidt na maximum drie jaar tot een vaste benoeming. Een gunstige prestatiebeoordeling is telkens vereist voor de benoeming.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • De voorziene startdatum is 15 september 2022.
 • Je werkt grotendeels op de stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 8 november 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Kris Hardies (kris.hardies@uantwerpen.be), voorzitter van het departement.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.