Vacatures voor Academisch Personeel

Op deze pagina vind je al de lopende vacatures voor het Academisch Personeel. 


Departement: Moleculair -Morfologie-Microscopie
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De vakgroep ‘mVISION: Moleculair – Morfologie – Microscopie’ van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een voltijdse

doctoraatsbursaal in het domein van hyperthermale behandeling in kankertherapie

Functie

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het domein van de (bio)medische wetenschappen binnen de interfacultaire onderzoeksgroep ‘Celbiologie en Histologie’ (CBH: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/celw/)
 • met als doel het synergistisch effect te onderzoeken van hyperthermie in combinatie met de conventionele antikankertherapieën en met het oog op de ontdekking van potentiële biomerkers die de ontvankelijkheid voor hyperthermie-behandeling voor specifieke kankers kunnen voorspellen.
 • Je publiceert de wetenschappelijke bevindingen in de vakliteratuur en je presenteert deze resultaten op internationale congressen.
 • Je bent bereid mee te dingen naar extern gefinancierde onderzoeksbeurzen.
 • Je werkt nauw samen met zowel academische als industriële partners.
 • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op binnen CBH, zoals het begeleiden van practica histologie en het dagelijks begeleiden van thesissen van master studenten.

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in Medische Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Biotechnologie en Biochemie, Diergeneeskundige Wetenschappen of gelijkwaardig of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van aanstelling.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent in staat literatuurdata samen te vatten en onderzoeksobjectieven te definiëren.
 • Je bent gepassioneerd voor onderzoek, hebt een sterke zelf-motivatie, bent flexibel en draagt positief bij tot een goede team spirit.
 • Ervaring met technieken zoals celcultuur, chorioallantois membraan model (CAM model), qRT-PCR, fluorescentiemicroscopie en/of bioinformatica is een meerwaarde.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar. De beurs is eenmaal hernieuwbaar na positieve evaluatie en mits beschikbaarheid van de budgettaire middelen, met een termijn van twee jaar.
 • De voorziene startdatum is 1 januari 2022 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 25 oktober 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief en je cv .
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. Het interview met de geselecteerde kandidaten zal georganiseerd worden gedurende de 1ste helft van december.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Prof. Dr. John-Paul Bogers (john-paul.bogers@uantwerpen.be) or Prof. Dr. Jean-Pierre Timmermans (jean-pierre.timmermans@uantwerpen.be).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.