Vacatures voor Academisch Personeel

Op deze pagina vind je al de lopende vacatures voor het Academisch Personeel. 


Departement: Elektronica - ICT
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen heeft de volgende vacature voor een voltijds doctor-assistent in het domein elektronica-ICT: draadloze communicatie

Functie

Je maakt als doctor-assistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast draag je actief bij aan onderwijs en dienstverlening.

Onderzoek

 • Je voert kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit rond lokalisatie en contextinformatie met draadloze communicatie gebaseerd op signaalinformatie en technieken als fase- en hoekinformatie. Met een focus op LEO-satellieten, LPWAN, 5G en 6G.
 • Je ontwikkelt nieuwe onderzoeksprojecten binnen het strategisch plan van de onderzoeksgroep IDLab.
 • Je rapporteert over de resultaten van je onderzoek en je realiseert wetenschappelijke publicaties.
 • Je draagt bij aan de coördinatie van lopende onderzoeksprojecten, ondersteuning van doctoraten en de werking van de onderzoeksgroep.
 • Je draagt bij aan het aantrekken van (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs. Je verzorgt en ondersteunt onder meer onderwijs in telecommunicatie en communicatiesystemen, zowel hoorcolleges als labo’s, voornamelijk in de opleiding industriële wetenschappen elektronica-ICT.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van onder andere leer-en lesmaterialen, werkvormen en evaluaties.
 • Je begeleidt studenten bij projectwerk, bachelorscripties en masterproeven.
 • Je onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s.

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van de opleiding elektronica-ICT van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en de alumniwerking.

Profiel

 • Je bezit (of behaalt tijdens de sollicitatieperiode) een doctoraat op proefschrift in de toegepaste ingenieurswetenschappen (elektronica-ICT), ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen, wetenschappen (informatica).
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit. Je hebt kennis van nationale en internationale fondsenwerving en bent er ook op het vlak van onderzoek toe in staat om zelfstandig te werken. Je bent bereid tot een buitenlands onderzoeksverblijf.
 • Je bezit relevante onderzoekservaring in het domein draadloze communicatie, signaalverwerking of lokalisatie.
 • Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen. Je kan met een grote zelfstandigheid kwaliteitsvol academisch onderwijs verstrekken. Relevante onderwijservaring in het domein draadloze communicatie is een meerwaarde.
 • Je kan uitstekende studie- en onderzoeksresultaten voorleggen.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om binnen de drie jaar na je aanstelling het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je bent in staat om je opdracht en doelstellingen met een grote mate van zelfstandigheid te realiseren.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen. Je kunt daarbij gebruikmaken van een brede waaier van opleidingen en professionaliseringsmogelijkheden.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als doctor-assistent voor een periode van drie jaar. De aanstelling kan éénmaal hernieuwd worden na positieve evaluatie.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van doctor-assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel. Bij een deeltijdse aanstelling wordt je salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.                                                                                                                                                                                                  
 • De voorziene startdatum is 1 februari 2022 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus (The Beacon) en de Campus Groenenborger, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en de bijhorende (extralegale) voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 20 oktober 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief, je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om er in je agenda rekening mee te houden dat de proeflessen en interviews zullen plaatsvinden op 8 november 2021.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met professor Maarten Weyn (maarten.weyn@uantwerpen.be, +32 3265 18 65).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.