Vacatures voor Academisch Personeel

Niet gevonden wat je zocht? Sla je zoekopdracht dan op en maak een job alert aan op de online sollicitatiemodule om automatisch op de hoogte te blijven van interessante toekomstige vacatures. Meer informatie kan je hier vinden.


Departement: Departement Geschiedenis
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen                                         

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

In het kader van haar dynamische onderzoeksbeleid, en ondersteund door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen de volgende voltijdse vacature: junior onderzoeksprofessor (tenure track ZAPBOF) in het domein van de Politieke geschiedenis van de nieuwe tijd.

Functie

Als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) draag je bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderzoek, dienstverlening en onderwijs. Ook organiserende en leidinggevende taken kunnen tot je opdracht behoren. Als onderzoeksprofessor bestaat je opdracht gedurende 5 jaar hoofdzakelijk uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s (20%). Na deze periode van vijf jaar en na positieve evaluatie kom je in het regulier ZAP-kader met een normale tijdsbesteding (40% onderzoek, 40% onderwijs, 20% dienstverlening).

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van de Politieke geschiedenis van de nieuwe tijd. Je vindt aansluiting bij het onderzoek en de onderzoekslijnen van het onderzoekscentrum Pohis (Power in History, website https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/power-in-history en sluit aan bij onderzoekslijnen van Pohis.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein van de politieke geschiedenis van de nieuwe tijd.
 • Gedurende de eerste vijf jaar is je onderwijsopdracht beperkt tot de vakken ‘Nieuwe tijd: Politiek en instellingen (Europa)’ (Ba 3, 6 studiepunten) en ‘Politieke geschiedenis: thema’s en debatten’ (Master, 6 studiepunten in co-teaching). Vanaf 1 oktober 2028 wordt de lesopdracht uitgebreid met een nieuw keuzevak in lijn van je onderzoeksspecialisatie en deelname aan de methodologische cluster (Historische Oefeningen 1 of 2 of Bachelorscriptie).
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op binnen de kerntaken onderzoek, dienstverlening en/of onderwijs en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in het domein van de Politieke geschiedenis van de nieuwe tijd. Je vindt daarbij aansluiting bij de onderzoekslijnen van PoHis.
 • Bij voorkeur kan je een minimale postdoctorale anciënniteit van twee jaar aantonen (ten laatste op het moment van aanstelling).
 • Je hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en je verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. 
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal het Nederlands niet machtig bent, ben je bereid om binnen de vijf jaar na je aanstelling het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse ZAPBOF-aanstelling in de graad van docent in het tenure track stelsel voor vijf jaar. Na een gunstige beoordeling volgt een vaste benoeming als hoofddocent.
 • Na afloop van de (TT)ZAPBOF-periode van vijf jaar volgt een regulier ZAP-mandaat met een gemengde opdracht in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.            
 • Je ontvangt een aantrekkelijk startpakket dat bestaat uit een vierjarig doctoraatsproject en €15 000 aan werkingsmiddelen.
 • Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2023.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 27 maart 2023 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe:
 1. je motivatiebrief,
 2. de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP,
 3. je academisch cv,
 4. een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 1 000 woorden),
 5. een beknopt onderzoeksplan voor de volgende vijf jaren (ca. 1000 woorden).

Gelieve alle documentatie in het Engels in te dienen.

 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. Bij de volgende fase zal een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaren (ca. 5.000 woorden) worden gevraagd. We vragen alvast om met deze datum in je agenda rekening te houden: 17 mei 2023 (selectiegesprek/proefles die publiekelijk toegankelijk is).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. Guido Marnef (guido.marnef@uantwerpen.be). Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kan je contact opnemen met de medewerkers TTZAPBOF binnen het Departement Onderzoek & Innovatie, Mevr. Marianne De Voecht (+32 3 265 30 29) of Mevr. Birgit Houben (+32 3 265 31 39).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.