Vacatures voor Academisch Personeel

Niet gevonden wat je zocht? Sla je zoekopdracht dan op en maak een job alert aan op de online sollicitatiemodule om automatisch op de hoogte te blijven van interessante toekomstige vacatures. Meer informatie kan je hier vinden.


Departement: Departement Chemie
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

Het Departement Chemie van de Faculteit Wetenschappen heeft de  volgende voltijdse vacature:

zelfstandig academisch personeel in het domein organische chemie

Functie

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderwijs (40%), onderzoek (40%) en dienstverlening (20%). Ook organiserende en leidinggevende taken behoren tot je opdracht.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein organische chemie.
 • Jouw onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s en behaalde taalcertificaten. Je doceert onder meer in het bachelorprogramma Chemie en in de Engelse Master in Chemistry en je doceert vakken in andere onderwijsprogramma’s zoals bio-ingenieurs, biochemie of farmacie). Onderwijsopdrachten worden verwacht per academiejaar ongeveer 100 contacturen te omvatten aan theoretische cursussen.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij bachelor- en masterproeven en stages.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in organische chemie. Je ontwikkelt internationaal competitieve onderzoekslijnen in organische synthese. De synthese methodologieën die ontwikkeld worden kunnen toepassing hebben in verschillende domeinen (bv fijn en speciality chemicaliën, materialen of biomoleculen).
 • Strategisch fundamenteel onderzoek gericht op valorisatie op lange termijn en rechtstreekse samenwerking met chemische industrie wordt aangemoedigd.
 • Je onderzoekslijnen dienen complementair te zijn aan de huidige onderzoeksactiviteiten van de onthalende onderzoeksgroep Organische Synthese (ORSY) van het Departement Chemie.
 • Je onderzoekslijnen en expertise maken interne (binnen de ORSY onderzoeksgroep, andere onderzoeksgroepen van het Departement Chemie of andere onderzoeksgroepen aan de Faculteit Wetenschappen of ander faculteiten) en externe samenwerkingen (met ander instituten in Vlaanderen of daarbuiten) mogelijk.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale A1 tijdschriften in het vakgebied evenals in multidisciplinaire chemie gebieden.
 • Je bouwt een nationaal en internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je (co)begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op, binnen de onderzoeksgroep ORSY, het Departement Chemie en de Faculteit Wetenschappen. Je neemt onder meer deel aan studentenwerving, raden en commissies, populaire wetenschapscommunicatie, enz…

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.
 • Je promoot actief een veiligheidscultuur, duurzaamheid, professionalisering en verantwoordelijkheid binnen de Organische Synthese groep (ORSY) en het Departement Chemie.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in Chemie of Bio-ingenieur (specialisatie Chemie).
 • Je kan enkele jaren postdoctorale ervaring (of gelijkwaardige ervaring) aantonen in een universiteit/onderzoeksinstituut/bedrijf binnen of buiten België. Dit werd ten minste gedeeltelijk gedaan in een organisatie anders dan deze waar het doctoraat behaald werd.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier met bewezen auteurschap in A1 publicaties.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Het Departement Chemie verwacht dat je een C1 certificaat Nederlands behaald ten laatste 8 jaar na aanwerving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je bent een teamspeler en bezit sterke communicatie competenties.
 • Je bent zowel door onderwijs als onderzoek in chemie gepassioneerd.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse aanstelling als ZAP-lid. Jouw graad (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties. Junior ZAP-leden krijgen doorgaans een tijdelijke aanstelling als tenure track docent voor vijf jaar en vervolgens een vaste benoeming als hoofddocent. Een aanstelling als hoofddocent of hoger leidt na maximum drie jaar tot een vaste benoeming. Een gunstige prestatiebeoordeling is telkens vereist voor de benoeming.
 • We bieden jou, na positieve evaluatie van een doctoraatsproject dat je uitwerkt, financiering om gedurende vier jaar een doctoraatsbursaal aan te stellen en     € 25 000 aan werkingsmiddelen voor dit project om je onderzoek vanaf de start van je tewerkstelling bij de UAntwerpen een boost te geven. 
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.     
 • Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.                                                                                    
 • De voorziene startdatum is 1 februari 2024 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op Campus Groenenborger in een dynamische en stimulerende werkomgeving. Gedeelde laboratoriumruimte binnen onderzoeksgroep ORSY in het gloednieuwe gebouw W met huidige stand der techniek apparatuur en infrastructuur voor organische synthese en analytische technieken.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 16 augustus 2023 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’ en vervolledig het online sollicitatieformulier. Voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief (inclusief uw visie op onderwijs en onderzoek), (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv, (4) een onderzoekplan (1 A4 pagina).
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. Wanneer je uitgenodigd wordt voor het selectiegesprek, zal je uitgenodigd worden om een korte representatieve les te geven aan studenten, deel te nemen aan een assessment en wordt ook gevraagd een onderwerp voor een vierjarig doctoraatsonderzoek voor te stellen (zie hierboven). We vragen alvast om met deze planning in je agenda rekening te houden: in de loop van september volgt een assessment, in de eerste helft van oktober volgt een selectiegesprek en een proefles, die publiekelijk toegankelijk kan zijn.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Vera Meynen, voorzitter Departement Chemie, vera.meynen@uantwerpen.be of prof. dr. Bert Maes, woordvoerder van de Organische synthese groep ORSY, bert.maes@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.