Vacatures voor Academisch Personeel

Niet gevonden wat je zocht? Sla je zoekopdracht dan op en maak een job alert aan op de online sollicitatiemodule om automatisch op de hoogte te blijven van interessante toekomstige vacatures. Meer informatie kan je hier vinden.


Departement: Faculteit Rechten - algemeen
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

De onderzoeksgroep Overheid & Recht maakt deel uit van de Faculteit Rechten (Universiteit Antwerpen) en focust op legitiem bestuur in een diverse, complexe en geglobaliseerde omgeving. De onderzoeksgroep bestudeert met name de impact van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het juridische concept van de overheid, op de werking van en relaties tussen statelijke en niet-statelijke actoren in het bestuur, op fundamentele principes zoals democratie, de rechtsstaat, federalisme, solidariteit en gelaagd bestuur, en op de bescherming van personen tegen willekeurig overheidsoptreden. De groep combineert juridisch-doctrinaire analyse met verschillende andere methoden, in samenwerking met andere disciplines.

De onderzoeksgroep is sterk betrokken in het GOVTRUST Centre of Excellence (Universiteit Antwerpen), een interdisciplinair onderzoeksconsortium dat focust op “Trust and Distrust in Multi-level Governance”. GOVTRUST combineert high-level wetenschappelijke expertise uit drie faculteiten (Rechten, Sociale Wetenschappen en Economie) en vijf disciplines (politicologie, communicatiewetenschappen, rechten, economie en bestuurskunde) om gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de dynamieken, oorzaken en effecten van vertrouwen en wantrouwen tussen actoren in multilevel governance. In het bijzonder bestudeert GOVTRUST de vertrouwensrelaties tussen politieke, bestuurlijke, regulerende en justitiële actoren, evenals het vertrouwen in en van burgers en de samenleving.

De onderzoeksgroep Overheid & Recht en het GOVTRUST Centre of Excellence zijn gezamenlijk op zoek naar een nieuw teamlid.

Een voltijdse (100%) doctoraatsonderzoeker voor een project over het ontwerp en de implementatie van regelgeving in de sectoren milieu en welzijn, met bijzondere aandacht voor het potentieel van doelregelgeving.

We zijn op zoek naar een teamlid om ons nieuwe SBO GOBAREG-project te ondersteunen. De succesvolle kandidaat zal onderzoek doen binnen het project ‘Legitieme Doelregelgeving in een Hybride Multi-Actor Regime’ (GOBAREG). Het GOBAREG project is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten (Overheid & Recht), en Sociale Wetenschappen (Politics & Public Governance) van de Universiteit Antwerpen, en de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (Economics & Public Policy) van de Universiteit Hasselt. Het bestudeert in het bijzonder hoe nieuwe regelgeving in de milieu- en welzijnssector, die meer duurzaamheid en kwaliteit beoogt, op een legitieme manier ontworpen en geïmplementeerd kan worden. Meer specifiek zoomt het project in op de factoren die daarbij een rol spelen, hoe verschillende actoren (zoals burgers en private organisaties, maar ook politici, ambtenaren, toezichthouders en rechters) beïnvloed worden door die regelgeving, hoe vertrouwen tussen die actoren een rol speelt, enz. GOBAREG past een innovatief interdisciplinair, mixed-method design toe, en bestudeert twee diepgaande casestudies van sociale regelgeving (sectoren milieu en welzijn in Vlaanderen ). Het project heeft een sterk valorisatie-element, inclusief nauwe samenwerking met een brede groep stakeholders.

De onderzoeker voor de huidige vacature zal juridische analyses uitvoeren op (hybride) doelregelgeving in de sectoren van het omgevingsrecht en van het welzijnsrecht, en een kader ontwikkelen om de duidelijkheid, rigiditeit en discretionaire beleidsruimte te meten in beide casussen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de andere onderzoeksgroepen die betrokken zijn in het GOBAREG project.

Functie

 • Uitvoeren van onderzoek dat leidt tot een doctoraat over het ontwerp en de implementatie van (doel)regelgeving in de sectoren van het omgevingsrecht en het welzijnsrecht.
 • Bijdragen aan onderzoeksopzet, dataverzameling, data-analyse en rapportage van onderzoeksresultaten
 • Rapporteren van bevindingen door publicatie van wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften.
 • Samenwerken met de partners en onderzoekers in het GOBAREG consortium
 • Uitvoeren van onderzoek binnen een bruisende nationale en internationale onderzoeksomgeving, deelnemen aan de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap en presentatie van onderzoeksresultaten op (inter)nationale conferenties

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma in de Rechten. Ook studenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen zich aanmelden.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je bent kwaliteitsgericht, consciëntieus, creatief, efficiënt en coöperatief, en je kan een onderzoeksproject ontwerpen en tijdig afronden.
 • Je hebt interesse in de publieke sector en beschikt over goede analyse- en synthesecapaciteiten in juridisch onderzoek.
 • Je hebt een bijzondere en aantoonbare interesse in de domeinen van het omgevingsrecht en/of het welzijnsrecht.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en presentatievaardigheden. Je moet zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels.
 • Je onderzoekskwaliteiten zijn in lijn met het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.

Aanbod

 • Een doctoraatsbeurs voor vier jaar (twee jaar, met verlenging voor een nieuwe periode van twee jaar na positieve evaluatie). De beoogde startdatum van de beurs is 1 januari 2024.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding, en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je werkt op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen in een dynamische, stimulerende en professionele werkomgeving in de onderzoeksgroep Overheid & Recht en binnen het interdisciplinaire team van het GOVTRUST Centre of Excellence.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 5 oktober 2023 (tegen middernacht Brusselse tijd) voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: je academisch CV, een motivatiebrief en je masterproef.
 • Uit de ingediende sollicitaties wordt een voorselectie gemaakt. De rest van de selectieprocedure is functiespecifiek en wordt bepaald door de selectiecommissie.
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in oktober 2023.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be.
 • Bij inhoudelijke vragen over het profiel en de jobinhoud kan je contact opnemen met Patricia Popelier, patricia.popelier@uantwerpen.be of Prof. Stéphanie De Somer, stephanie.desomer@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteiten hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.