Vacatures voor Academisch Personeel

Niet gevonden wat je zocht? Sla je zoekopdracht dan op en maak een job alert aan op de online sollicitatiemodule om automatisch op de hoogte te blijven van interessante toekomstige vacatures. Meer informatie kan je hier vinden.


Departement: Departement Sociologie
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft de volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein van duurzaamheidstransities en sociaal-ecologische rechtvaardigheid

Functie

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderwijs (40%), onderzoek (40%) en dienstverlening (20%). Ook organiserende en leidinggevende taken behoren tot je opdracht.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de nieuwe interuniversitaire master in Duurzaamheidstransities en sociaal-ecologische rechtvaardigheid, masterprogramma georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (Faculteit Sociale Wetenschappen), Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel.
 • Je (co-)doceert onder meer de volgende opleidingsonderdelen in het Nederlands: 'Sociaal-ecologische rechtvaardigheid en inclusie' (6 ECTS), 'Methoden en instrumenten bij transitieprocessen’ (6 ECTS), masterthesis atelier: transdisciplinair onderzoek' (6 ECTS) (x2).
 • De expertise van de Universiteit Antwerpen draagt op drie belangrijke manieren bij aan het nieuwe masterprogramma: (1) Het bevorderen van socio-ecologische inclusie op diverse gebieden zoals klasse, gender, etniciteit, leeftijd, enz.; (2) Het stimuleren van de transformatie van instellingen in lijn met socio-ecologische principes; en (3) Het ontwikkelen van methoden en vaardigheden die sociale inclusie in duurzaamheidstransities bevorderen.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s. Gezien het sterk transdisciplinaire karakter van het nieuwe masterprogramma wordt van je verwacht dat je actief de ervaringen en inzichten die je opdoet in het kader van het transdisciplinaire onderwijs deelt met zowel de academische gemeenschap als de praktijkwereld.
 • Je begeleidt studenten bij masterproeven.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek naar sociaalecologische inclusie en de sociaal (on)rechtvaardige aard van duurzaamheidstransities en de transformatie van instituties in lijn met sociaalecologische principes.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je draagt bij aan zowel de academische dienstverlening, waaronder je rol in de onderwijscommissie van het nieuwe interuniversitaire masterprogramma, als aan de maatschappelijke dienstverlening, zowel binnen als buiten de instelling.
 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je neemt onder meer deel aan studentenwerving, raden en commissies, populaire wetenschapscommunicatie… .

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in sociale wetenschappen, menselijke geografie, antropologie, ruimtelijke planning of onderwijskunde.
 • Je kan minstens twee jaar postdoctorale ervaring (of gelijkwaardige ervaring) aantonen.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid. Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier opgebouwd.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Het masterprogramma wordt volledig in het Nederlands aangeboden. Tegen de start van het masterprogramma (academisch jaar 2025-26), wordt er van je verwacht dat je een C1-niveau van het Nederlands hebt bereikt. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse
 • Een B2-vaardigheid in het Nederlands op het moment van aanwerving is sterk aanbevolen.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse aanstelling als ZAP-lid. Jouw graad (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties. Junior ZAP-leden krijgen doorgaans een tijdelijke aanstelling als tenure track docent voor vijf jaar en vervolgens een vaste benoeming als hoofddocent. Een aanstelling als hoofddocent of hoger leidt na maximum drie jaar tot een vaste benoeming. Een gunstige prestatiebeoordeling is telkens vereist voor de benoeming.
 • We bieden jou, na positieve evaluatie van een doctoraatsproject dat je uitwerkt, financiering om gedurende vier jaar een doctoraatsbursaal aan te stellen en €15 000 aan werkingsmiddelen voor dit project om je onderzoek vanaf de start van je tewerkstelling bij de UAntwerpen een boost te geven.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • De voorziene startdatum is 15 September 2024 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 21 mei 2024 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe:
  • (1) je motivatiebrief
  • (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP met ORCID ID
  • (3) je academisch cv
  • (4) een voorstel voor de structuur van het opleidingsonderdeel 'Sociaal-ecologische rechtvaardigheid en inclusie'.
 • De voorafgaande voorwaarden zijn ontvankelijkheidsvoorwaarden.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. Wanneer je uitgenodigd wordt voor het selectiegesprek, wordt ook gevraagd een onderwerp voor een vierjarig doctoraatsonderzoek voor te stellen.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Stijn Oosterlynck (voorzitter van de opleidingscommissie master sociologie, stijn.oosterlynck@uantwerpen.be) of prof. Petra Meier (decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen, petra.meier@uantwerpen.be).

Het dossier van de master "Duurzaamheidstransities en sociaal-ecologische rechtvaardigheid" werd nog niet goedgekeurd op Vlaams niveau. De invulling van de vacature is onder voorbehoud van goedkeuring van de master. Indien de master niet gunstig beoordeeld wordt, zal de vacature wellicht afgesloten worden zonder toewijzing. 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.